Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 16:36


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXVII/387/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVII/387/04

Uchwała Nr XXVII/387/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 20 lipca 2004 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Stalowa Wola oraz określenia inkasentów.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszą zmianą oraz art.15 i 19 pkt.1 lit. a), pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r.  Nr.9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/784/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 września 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku na terenie Miasta Stalowa Wola oraz określenia inkasentów, wprowadza się następujących zmian:
1)  § 2 otrzymuje brzmienie:
?§2 Inkasentem opłaty targowej ustala Zakładowy Klub Sportowy ?Stal?
w Stalowej Woli?,
 
2)  w § 3 pkt 5 dodaje się lit ?c? w brzmieniu:
?c) 90% od dnia 1 stycznia 2005 roku?
3)  w § 3 pkt.6 otrzymuje brzmienie:
?6. Inkasent przekazuje na konto Urzędu Miasta Stalowa Wola wpłaty dzienne
z tytułu opłaty targowej uzyskane za okres od czwartku do soboty - w poniedziałek następnego tygodnia, a za dni od poniedziałku do środy - w czwartek?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 16:27:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 16:27:12

Rejestr zmian

Oglądano 1016 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl