Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 12:39


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXIX/429/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIX/429/04

Uchwała Nr XXIX/429/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 września 2004 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu stypendialnego
?Wiatr w Żagle? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264)) ? Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:


§ 1

 
Wyraża się zgodę na:
1)  realizację programu stypendialnego ?Wiatr w żagle? finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,
2)  zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości:
- 10.200,-zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych) w roku 2004,
- 13.800,-zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych) w roku 2005.

 
§ 2

Zobowiązanie określone w  § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Budżetu Miasta.

§ 3

Wyraża się zgodę na udzielenie przez  Miasto Stalową Wolę zabezpieczenia realizacji projektu określonego w § 1 pkt 1 w postaci:
1)  weksla in blanco z deklaracja wekslową do wysokości kwoty całkowitej projektu, lub
2)  cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, lub
3)  notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
przy czym wysokość powyższych zabezpieczeń nie może przewyższyć wysokości całkowitej kwoty projektu powiększonej o stopę redyskonta weksli w okresie obowiązywania zabezpieczenia oraz o koszt dodatkowych opłat związanych z mocy prawa z ustanowieniem tych zabezpieczeń.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 14:07:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 14:07:47

Rejestr zmian

Oglądano 1155 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl