Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-05-2024, Piątek, 00:28


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXIII/470/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXIII/470/04
Uchwała Nr  XXXIII/470/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124,
ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U Nr 15 z późniejszymi zmianami
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów  o kwotę  3.069.911,-  zł.
poprzez zwiększenie o kwotę   1.963.870,- zł,
 
w następujących działach:
 
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa       o kwotę   232.028,- zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami    o kwotę   232.028,- zł
    § 0470 ? Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste  o kwotę       9.289,- zł,
§ 0770 ? Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności
   nieruchomości    o kwotę   222.739,- zł,
 
w dziale 710 ? Działalność usługowa       o kwotę   2.000,- zł,
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne   o kwotę   2.000,- zł,
    § 0450 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
       urzędowe o kwotę   2.000,- zł,
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna  o kwotę     17.345,- zł,
rozdz. 75023 ? Urząd miasta    o kwotę     17.345,- zł,
    § 0970 ? Wpływy z opłat różnych   o kwotę   2.345,- zł,
    § 0450 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe  o kwotę    15.000,- zł,
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych
  i od innych jednostek nie posiadających osobowości
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    o kwotę  1.432.000,- zł,
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
           od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i
       darowizn oraz podatków i opłat lokalnych    o kwotę   402.000,- zł,
    § 0330 ? Podatek leśny       o kwotę   9.000,- zł.
    § 0340 ? Podatek od środków transportowych  o kwotę   120.000,- zł,
    § 0360 ? Podatek od spadków i darowizn   o kwotę     20.000,- zł,
    § 0390 ? Podatek od posiadania psów   o kwotę       8.000,- zł,
    § 0410 ? Wpływy z opłaty skarbowej     o kwotę   170.000,- zł,
    § 0430 ? Wpływy z opłaty targowej    o kwotę     75.000,- zł,
rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
       budżetu państwa      o kwotę    1.030.000,- zł,
    § 0010 ? Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę    1.000.000,- zł,
    § 0020 ? Podatek dochodowy od osób prawnych  o kwotę     30.000,- zł,
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia        o kwotę  221.119,- zł,
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
   samorządu terytorialnego    o kwotę   221.119,- zł,
    § 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę   221.119,- zł;
 
w dziale 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę    22.316,- zł,
rozdz. 85203 ? Ośrodki wsparcia      o kwotę      996,- zł,
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów o kwotę      996,- zł,
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę     21.320,- zł,
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę     21.320,- zł,
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza       o kwotę       4.012,- zł,
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów  o kwotę       4.012,- zł,
    § 2338 ? Dotacje celowe otrzymane od samorządu
  województwa za zadania bieżące
       realizowane na podstawie porozumień między
       jednostkami samorządu terytorialnego  o kwotę   2.730,- zł,
    § 2339 ? Dotacje celowe otrzymane od samorządu
  województwa za zadania bieżące
       realizowane na podstawie porozumień między
       jednostkami samorządu terytorialnego  o kwotę   1.282,- zł,
  
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę 5.500 ,- zł,
rozdz. 92116 ? Biblioteki     o kwotę       5.500-, zł,
    § 2020 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
   na zadania bieżące realizowane przez gminę na
   podstawie porozumień z organami administracji
   rządowej   o kwotę       5.500,- zł,
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport     o kwotę    27.550,- zł,
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej  o kwotę     27.550,- zł,
    § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników
       majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
       terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
       do sektora finansów publicznych oraz innych umów
       o podobnym charakterze o kwotę     26.250,- zł,
    § 0840 ? Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
        majątkowych     o kwotę       1.300,- zł,
 
poprzez zmniejszenie  o kwotę  5.033.781,-  zł.
w następujących działach:
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę    70.348,- zł,
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami    o kwotę     70.348,- zł,
    § 0490 ? Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
        przez jednostki samorządu terytorialnego na
        podstawie odrębnych ustaw   o kwotę      109,- zł,
    § 0690 ? Wpływy z różnych opłat   o kwotę       3.025,- zł,
    § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników
       majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
       terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
       sektora finansów publicznych oraz innych umów o
       podobnym charakterze  o kwotę     40.882,- zł,
    § 0760 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
        wieczystego przysługującego osobom fizycznym
        w prawo własności    o kwotę     26.332,- zł,
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna  o kwotę   95.000,-  zł,
rozdz. 75023 ? Urząd miasta   o kwotę     95.000,- zł,
§ 0570 ? Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
        ludności      o kwotę       5.000,- zł,
§ 0690 ? Wpływy z różnych opłat       o kwotę     90.000,- zł,
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nie posiadających osobowości
   prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   o kwotę   4.770.883,- zł,
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
      od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i
      darowizn oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę    4.770.883,- zł,
    § 0310 ? Podatek od nieruchomości   o kwotę    4.750.883,- zł,
    § 0320 ? Podatek rolny   o kwotę 20.000,- zł,
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport o kwotę     97.550,- zł,
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej  o kwotę     97.550,- zł,
    § 0830 ? Wpływy z usług     o kwotę     74.250,- zł,
    § 0920 ? Pozostałe odsetki      o kwotę       2.300,- zł,
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę     21.000,- zł,
 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych      o kwotę   3.069.911,- zł.
poprzez zwiększenie  o kwotę   785.313,- zł,
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę       1.717,- zł,
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę       1.717,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę       1.717,- zł,
z przeznaczeniem na koszty wycen i usług geodezyjnych.
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna  o kwotę       2.345,- zł,
rozdz. 75023 ? Urząd miasta   o kwotę       2.345,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe    o kwotę       2.000,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne          o kwotę      345,- zł,
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
      innych jednostek nie posiadających osobowości
      prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        o kwotę     45.000,- zł,
rozdz. 75647 ? Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
      budżetowych    o kwotę     45.000,- zł,
    § 4100 ? Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę     45.000,- zł,
 
 
w dziale 757 ? Obsługa długu publicznego        o kwotę       7.000,- zł,
rozdz. 75705 ? Obsługa kredytów podmiotów krajowych  o kwotę       7.000,- zł,
    § 8010 ? Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
       publicznego      o kwotę       7.000,- zł,
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie      o kwotę       8.169,- zł,
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe   o kwotę       6.100,- zł,
§ 4270 ? Zakup usług remontowych o kwotę   6.100,- zł;
dla jednostek:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3     450,- zł,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4      1.000,- zł,
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1     1.200,- zł,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 1.050,- zł,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9      1.200,- zł,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12        1.200,- zł,
z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.
rozdz. 80110 ? Gimnazja    o kwotę       2.069,- zł,
§ 4270 ? Zakup usług remontowych   o kwotę   2.069,- zł;
dla jednostek:
1) Gimnazjum Nr 2       869,- zł,
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2      1.200,- zł,
z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia     o kwotę   558.800,- zł,
rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne  o kwotę   558.800,- zł,
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek    o kwotę   558.800,- zł,
z przeznaczeniem na modernizację Działu Fizykoterapii w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
 
w dziale 852 ? Pomoc społeczna `  o kwotę     22.316,- zł,
rozdz. 85203 ? Ośrodki wsparcia  o kwotę      996,- zł,
    § 4270 ? Zakup usług remontowych    o kwotę      996,- zł,
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy konieczny z tytułu zalania.
 
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę     21.320,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe     o kwotę     18.109,- zł,
    § 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę       3.211,- zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 35 osób zatrudnionych w MOPS-ie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza     o kwotę       7.512,- zł,
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne    o kwotę       3.500,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę       2.270,- zł,
    § 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne    o kwotę       1.230,- zł,
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4.
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów       o kwotę       4.012,- zł,
    § 3248 ? Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów    o kwotę       2.730,- zł,
    § 3249 ? Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów    o kwotę  683,- zł,
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych       o kwotę      599,- zł,
   
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwotę       5.500,- zł,
rozdz. 92116 ? Biblioteki           o kwotę       5.500,- zł,
    § 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
   i książek        o kwotę       5.500,- zł,
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport      o kwotę   126.954,- zł,
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej     o kwotę   126.954,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę     22.040,- zł,
    § 4260 ? Zakup energii      o kwotę   104.914,- zł,
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych oraz zwiększenie środków na koszty energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowa Woli.]
 
poprzez  zmniejszenie     o kwotę   3.855.224,- zł,
 
w dziale 600 ? Transport i łączność       o kwotę     40.000,- zł,
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne i gminne o kwotę     40.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę     40.000,- zł,
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa      o kwotę   589.001,- zł,
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę   589.001,- zł,
    § 6060 -  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych     o kwotę   589.001,- zł,
 
w dziale 710 ? Działalność usługowa         o kwotę     32.200,- zł,
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne  o kwotę     32.200,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych       o kwotę     32.200,- zł,
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna   o kwotę   339.400,- zł,
rozdz. 75011 ? Urzędy wojewódzkie        o kwotę     47.000,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę     38.000,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne        o kwotę       8.000,- zł,
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy     o kwotę       1.000,- zł,
 rozdz. 75022 ? Rada miasta          o kwotę     47.400,- zł,
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    o kwotę     20.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     20.000,- zł,
    § 4410 ? Podróże służbowe krajowe   o kwotę       1.700,- zł,
    § 4420 ? Podróże służbowe zagraniczne o kwotę       5.700,- zł,
 
rozdz. 75023 ? Urząd Miasta  o kwotę   245.000,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę     73.000,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne          o kwotę     66.000,- zł,
   § 4260 -  Zakup energii     o kwotę     50.000,- zł,
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych o kwotę     56.000,- zł,
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
      przeciwpożarowa           o kwotę     85.500,- zł,
rozdz. 75416 ? Straż Miejska     o kwotę     85.500,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę     77.000,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę       8.500,- zł,
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie     o kwotę   409.486,- zł,
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe      o kwotę   161.589,- zł,
    § 4010 -  Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę   101.889,- zł,
§ 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   o kwotę     14.500,- zł,
    § 4260 ? Zakup energii       o kwotę     45.200,- zł,
 
Szczegółowe zestawienie zmian w planie poszczególnych jednostek ujęto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
rozdz. 80104 ? Przedszkola         o kwotę     21.219,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę       6.983,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę       3.650,- zł,
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy     o kwotę       1.302,- zł,
    § 4260 ? Zakup energii      o kwotę       2.375,- zł,
    § 4270 ? Zakup usług remontowych   o kwotę       5.744,- zł,
    § 4280 ? Zakup usług zdrowotnych    o kwotę      530,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę      454,- zł,
    § 4410 ? Podróże służbowe krajowe        o kwotę      8,- zł,
    § 4430 ? Różne opłaty i składki        o kwotę   44,- zł,
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych     o kwotę      129,- zł,
 
Szczegółowe zestawienie zmian w planie poszczególnych jednostek ujęto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja         o kwotę   222.087,- zł,
    § 3020 ? Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę       9.178,- zł,
    § 3240 ? Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniówo kwotę       2.880,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników     o kwotę     86.198,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne            o kwotę     53.768,- zł,
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy     o kwotę       4.044,- zł,
    § 4260 ? Zakup energii      o kwotę     49.590,- zł,
    § 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę      671,- zł,
    § 4280 ? Zakup usług zdrowotnych   o kwotę      922,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę       7.000,- zł,
    § 4410 ? Podróże służbowe krajowe      o kwotę      248,- zł,
    § 4430 ? Różne opłaty i składki      o kwotę      496,- zł,
    § 4440 ? Odpisy na ZFŚS   o kwotę       1.374,- zł,
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę       5.718,- zł,

Szczegółowe zestawienie zmian w planie poszczególnych jednostek ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 
rozdz.  80146 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    o kwotę       4.591,- zł,
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia         o kwotę      507,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę       1.882,- zł,
    § 4410 ? Podróże służbowe       o kwotę       2.202,- zł,
 
Szczegółowe zestawienie zmian w planie poszczególnych jednostek ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia    o kwotę   537.000,- zł,
rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne   o kwotę   537.000,- zł,
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę   537.000,- zł,
 
 
w dziale 852 ? Pomoc społeczna   o kwotę   347.000,- zł,
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
      społeczne      o kwotę   150.000,- zł,
    § 3110 ? Świadczenia społeczne    o kwotę   150.000,- zł,
rozdz. 85215 ? Dodatki mieszkaniowe   o kwotę     77.000,- zł,
    § 3110 ? Świadczenia społeczne    o kwotę 77.000,- zł,
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność    o kwotę   120.000,- zł,
    § 3110 -  Świadczenia społeczne    o kwotę   120.000,- zł,
 
w dziale 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       o kwotę     27.910,- zł,
rozdz. 85305 ? Żłobki  o kwotę     27.910,- zł,
    § 3020 ? Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  o kwotę       1.200,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę     10.000,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne      o kwotę       3.000,- zł,
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       2.000,- zł,
    § 4270 ? Zakup usług remontowych    o kwotę       5.000,- zł,
    § 4280 ? Zakup usług zdrowotnych     o kwotę   90,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę       6.000,- zł,
    § 4430 ? Różne opłaty i składki         o kwotę      400,- zł,
    § 4440 ? Odpisy na ZFŚS         o kwotę      220,- zł,
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza    o kwotę     63.977,- zł,
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne      o kwotę     47.489,- zł,
    § 3020 ? Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
       wynagrodzeń     o kwotę     13.658,- zł,
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę     29.530,- zł,
    § 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne   o kwotę      552,- zł,
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę       2.224,- zł,
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy      o kwotę      542,- zł,
    § 4440 ? Odpisy na ZFŚS       o kwotę      983,- zł,
 
Szczegółowe zestawienie zmian  w planie poszczególnych jednostek ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
rozdz. 85412 ? Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
      młodzieży   o kwotę     16.488,- zł,
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę     12.268,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę       4.220,- zł,
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę    1.119.250,- zł
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód     o kwotę   130.500,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę     76.000,- zł,
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę     54.500,- zł,
na zadaniach:
1)  Kanalizacja sanitarna na os. Charzewice ?  4.500,- zł,
2)  Kanalizacja sanitarna na os. Rozwadów ? 50.000,- zł,
 
rozdz. 90003 ? Oczyszczanie miasta     o kwotę   376.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę   376.000,- zł,
 
 
 
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg       o kwotę       2.750,- zł,
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę       2.750,- zł,
na zadaniach:   
1)  Oświetlenie ul. Spokojnej ? 1.600,- zł,
2)  Oświetlenie ul. Wodnej ? 1.150,- zł,
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność     o kwotę   610.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę   130.000,- zł,
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę   480.000,- zł,
na zadaniach:
1)  Uzbrojenie wielobranżowe os. ?Piaski II? ? 7.000,- zł,
2)  Budowa wodociągu ul. Brzozowa ? 5.000,- zł,
3)  PT budynku administracyjnego ?  336.000,- zł,
4)  Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ? 132.000,- zł,
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      o kwotę   145.000,- zł,
rozdz. 92109 ? Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę     80.000,- zł,
    § 2550 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  o kwotę     80.000,- zł,
 
rozdz. 92195 ? Pozostała działalność    o kwotę     65.000,- zł,
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę     60.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę       5.000,- zł,
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport       o kwotę   119.500,- zł,
rozdz. 92695 ? Pozostała działalność         o kwotę   119.500,- zł,
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  o kwotę     500,- zł,
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę     54.000,- zł,
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych        o kwotę     65.000,- zł,
       
3. W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XX/287/04 z dnia 20.02.2004  roku w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, Załącznik Nr 13 pn: ?Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok? ? otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 10:07:15
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 10:07:15

Rejestr zmian

Oglądano 963 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl