Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:03


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXV/490/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXV/490/05

Uchwała Nr XXXV/490/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U Nr 15 z późniejszymi zmianami


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych   o kwotę 146.721,- zł,

w dziale 852 ? Pomoc społeczna  o kwotę 146.721,- zł,

rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę 146.721-, zł,

§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę 146.721,- zł,


2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 146.721,- zł,

w dziale 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę 146.721,- zł,

rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 146.721,- zł,

§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników    o kwotę 124.625,- zł,

§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę 22.096,- zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w MOPS-ie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.


3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami

w dziale 851 ? Ochrona zdrowia w kwocie 387.256,- zł,


poprzez zmniejszenia:


rozdz. 85111 ? Szpitale ogólne  w kwocie 250.000,- zł,

§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych  o kwotę 250.000,- zł,


rozdz. 85117 ? Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńcze  o kwotę 137.256,- zł,

§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę 137.256,- zł,


poprzez zwiększenia:


rozdz. 85111 ? Szpitale ogólne    w kwocie 250.000,- zł,

§ 6300 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250.000,- zł,

z przeznaczeniem na zakup 1 aparatu do znieczuleń przez Powiatowy Specjalistyczny Szpital Miejski w Stalowej Woli w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.


rozdz. 85117 ? Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno

-opiekuńcze    w kwocie 137.256,- zł,

§ 2710 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących   w kwocie 137.256,- zł,

z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Stalowej Woli związane z pobytem z Niepublicznym ZOZ ? Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.


4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 49.500,- zł,


poprzez zmniejszenie:


w dziale 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę 49.500,- zł,

rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 49.500,- zł,

§ 4810 ? Rezerwy o kwotę 49.500,- zł,


poprzez zwiększenie


w dziale 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę 4.500,- zł,

rozdz. 80104 ? Przedszkola   o kwotę 4.500,- zł,

§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych   o kwotę 4.500,- zł,

z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 18 w Stalowej Woli na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni.


w dziale 852 ? Pomoc społeczna   o kwotę 45.000,- zł,

rozdz. 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze  o kwotę 45.000,- zł,

§ 2710 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących  o kwotę 45.000,- zł,

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń grupy niemowlęcej w budynku Domu dziecka w Stalowej Woli.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 13:36:05
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 13:36:05

Rejestr zmian

Oglądano 1119 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl