Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 19:35


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwały RM 2002-2006 cz V

Wybierz podmenu:

Uchwały Rady Miejskiej cz I
 1. Uchwała Nr XLVIII/682/05     
  W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta - 23.11.2005  
  Postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanej inwestycji pt. ?Przebudowa hali produkcyjnej, dobudowa pomieszczeń socjalno-biurowych, budowa parkingu, budowa szamba?.
 3. Uchwała Nr XXXV/503/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę kanalizacji sanitarnej i drogi osiedlowej na osiedlu Piaski II w Stalowej Woli.
 4. Uchwała Nr XXXV/502/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do ul Ogrodowej.
 5. Uchwała Nr XXXV/501/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do ul Ogrodowej.
 6. Uchwała Nr XXXV/500/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 7. Uchwała Nr XXXV/499/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 8. Uchwała Nr XXXV/498/05  
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej.
 9. Uchwała Nr XXXV/497/05  
  W sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XXXV/496/05  
  W sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiacymi własność Miasta Stalowa Wola.
 11. Uchwała Nr XXXV/495/05  
  W sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego ...
 12. Uchwała Nr XXXV/494/05  
  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola.
 13. Uchwała Nr XXXV/493/05  
  W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Uchwała Nr XXXV/492/05  
  W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 15. Uchwała Nr XXXV/491/05  
  W sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli
 16. Uchwała Nr XXXV/490/05  
  W sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
 17. Uchwała Nr XXXV/489/05  
  W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli.
 18. Uchwała Nr XXXIV/488/05  
  W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
 19. Uchwała Nr XXXIV/487/05  
  W sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości.
 20. Uchwała Nr XXXIV/486/05  
  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 21. Uchwała Nr XXXIV/485/05  
  W sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli
 22. Uchwała Nr XXXIV/484/05  
  W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic KEN, Niezłomnych i Przemysłowej w Stalowej Woli.
 23. Uchwała Nr XXXIV/483/05  
  W sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola
 24. Uchwała Nr XXXIV/482/05  
  w sprawie budżetu miasta na 2005 rok
 25. Uchwała Nr XXXIV/481/05  
  w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 26. Uchwała Nr XXXIII/480/04  
  w sprawie odpowiedzi na skargę P. P. Stanisławy i Henryka R
 27. Uchwała Nr XXXIII/479/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
 28. Uchwała Nr XXXIII/478/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Administracji Budynków
 29. Uchwała Nr XXXIII/477/04  
  w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 30. Uchwała Nr XXXIII/476/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu
 31. Uchwała Nr XXXIII/475/04  
  w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Stalowej Woli
 32. Uchwała Nr XXXIII/474/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Stalowa Wola
 33. Uchwała Nr XXXIII/473/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Stalowa Wola na lata 2004-2006
 34. Uchwała Nr XXXIII/472/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie w żłobkach? przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ? Żłobki Miejskie w Stalowej Woli.
 35. Uchwała Nr XXXIII/471/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie w przedszkolu? przy Przedszkolach w Stalowej Woli
 36. Uchwała Nr XXXIII/470/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 37. Uchwała Nr XXXII/468/04  
  w sprawie uchylenia uchwał: Nr XV/206/03 i Nr XV/207/03
 38. Uchwała Nr XXXIII/469/04  
  w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
 39. Uchwała Nr XXXII/467/04  
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 40. Uchwała Nr XXXII/466/04  
  w sprawie udzielenia pożyczki
 41. Uchwała Nr XXXII/465/04  
  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
 42. Uchwała Nr XXXII/464/04  
  w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
 43. Uchwała Nr XXXII/463/04  
  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
 44. Uchwała Nr XXXII/462/04  
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli.
 45. Uchwała Nr XXXII/461/04  
  w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Miasta Stalowa Wola
 46. Uchwała Nr XXXII/460/04  
  w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.
 47. Uchwała Nr XXXI/459/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 48. Uchwała Nr XXXI/458/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 49. Uchwała Nr XXXI/457/04  
  w sprawie określenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych
 50. Uchwała Nr XXXI/456/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym tych spółdzielni
 51. Uchwała Nr XXXI/455/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 52. Uchwała Nr XXXI/454/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
 53. Uchwała Nr XXXI/453/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 54. Uchwała Nr XXXI/452/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 55. Uchwała Nr XXXI/451/04  
  w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych rejonu ul. Przemysłowej w Stalowej Woli
 56. Uchwała Nr XXXI/450/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie dzieci? przy Gimnazjach w Stalowej Woli
 57. Uchwała Nr XXXI/449/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie dzieci? przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Stalowej Woli.
 58. Uchwała Nr XXXI/448/04  
  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
 59. Uchwała Nr XXXI/447/04  
  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
 60. Uchwała Nr XXXI/446/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 61. Uchwała Nr XXX/445/04  
  Zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków
 62. Uchwała Nr XXX/444/04  
  W sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola?
 63. Uchwała Nr XXX/443/04  
  W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
 64. Uchwała Nr XXX/442/04  
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 65. Uchwała Nr XXX/441/04  
  w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości.
 66. Uchwała Nr XXX/440/04  
  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola
 67. Uchwała Nr XXX/439/04  
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 68. Uchwała Nr XXX/438/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.
 69. Uchwała Nr XXX/437/04  
  w sprawie ustalenia na 2005 rok dla zakładu budżetowego pn.: ?Zakład Administracji Budynków? w Stalowej Woli stawki dotacji przedmiotowej.
 70. Uchwała Nr XXX/436/04  
  w sprawie ustalenia na 2005 rok dla zakładu budżetowego pn.: ?Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej? w Stalowej Woli stawki dotacji przedmiotowej.
 71. Uchwała Nr XXX/435/04  
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 72. Uchwała Nr XXX/434/04  
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 73. Uchwała Nr XXX/433/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 74. Uchwała nr XXIX/432/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
 75. Uchwała Nr XXIX/431/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 76. Uchwała Nr XXIX/430/04  
  w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego "Wiatr w żagle" w roku szkolnym 2004/2005
 77. Uchwała Nr XXIX/429/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu stypendialnego ?Wiatr w Żagle? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
 78. Uchwała Nr XXIX/428/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej .
 79. Uchwała Nr XXIX/427/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych
 80. Uchwała Nr XXIX/425/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 81. Uchwała Nr XXIX/424/04  
  w sprawie zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków.
 82. Uchwała Nr XXIX/423/04  
  w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Gimnazjum ? przy Gimnazjach w Stalowej Woli.
 83. Uchwała Nr XXIX/422/04  
  w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ? Szkoły Podstawowe? przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Stalowej Woli.
 84. Uchwała Nr XXIX/421/04  
  w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Zespoły Szkół? przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
 85. Uchwała Nr XXIX/420/04  
  w sprawie przystąpienia do wyboru banku wykonującego bankową obsługę Budżetu Miasta Stalowa Wola.
 86. Uchwała Nr XXIX/419/04  
  zmieniające uchwałą w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Stalowa Wola.
 87. Uchwała Nr XXIX/418/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 88. Uchwała Nr XXIX/426/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 89. Uchwała Nr XXIX/417/04  
  w sprawie zmian budżecie miasta na 2004 roku
 90. Uchwała Nr XXIX/416/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 91. Uchwała Nr XXIX/415/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 92. Uchwała Nr XXIX/414/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 93. Uchwała Nr XXIX/413/04  
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług ogólnomiejskich w rejonie ul. Granicznej w Stalowej Woli.
 94. Uchwała Nr XXIX/412/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 95. Uchwała Nr XXIX/411/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 96. Uchwała Nr XXIX/410/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 97. Uchwała Nr XXIX/409/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 98. Uchwała Nr XXIX/408/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 99. Uchwała Nr XXIX/407/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 100. Uchwała Nr XXIX/406/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 101. Uchwała Nr XXIX/405/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 102. Uchwała Nr XXIX/404/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 103. Uchwała Nr XXIX/403/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 104. Uchwała Nr XXIX/402/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 105. Uchwała Nr XXIX/401/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 106. Uchwała Nr XXIX/400/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 107. Uchwała Nr XXIX/399/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 108. Uchwała Nr XXIX/398/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 109. Uchwała Nr XXIX/397/04  
  w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 110. Uchwała Nr XXVIII/396/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 111. Uchwała Nr XXVIII/395/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 112. Uchwała Nr XXVII/394/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 113. Uchwała Nr XXVII/393/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 114. Uchwałą Nr XXVII/392/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 115. Uchwała Nr XXVII/391/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 116. Uchwała Nr XXVII/390/04  
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
 117. Uchwała Nr XXVII/389/04  
  w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięcie zobowiązania.
 118. Uchwała Nr XXVII/388/04  
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Stalowa Wola.
 119. Uchwała Nr XXVII/387/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Stalowa Wola oraz określenia inkasentów.
 120. Uchwała Nr XXVII/386/04  
  w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych Miasta Stalowa Wola
 121. Uchwała Nr XXVII/385/04  
  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Stalowa Wola na lata 2004-2006
 122. Uchwała Nr XXVII/384/04  
  w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 123. Uchwała Nr XXVI/383/04  
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
 124. Uchwała Nr XXVI/382/04  
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 125. Uchwała Nr XXVI/381/04  
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 16:07:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 16:07:01

Rejestr zmian

Oglądano 2582 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl