Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:13


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXI/448/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXI/448/04

Uchwała Nr XXXI/448/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Z dnia 26 listopada 2004 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 119, 120, 121, 122, 123, ust. 1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz art. 4, art. 7, ptk. 1, art. 8, ust. 1, pkt. 4, i ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 203, poz. 1966 )


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr. XXXII/604/01 z dnia 14 września 2001 roku w sprawie określania procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej

uchwałami:

   1.   Nr. XII/152/03 z dnia 5 września 2003 roku,
   2.   Nr. XVIII/260/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 2 po wyrazach ? Załącznik Nr. 2 ? Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na ???. Rok?, - dodaje się wyrazy:


    * ? Załącznik Nr 2A ?Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych na ???. rok.

    * Załącznik Nr 2B ?Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie działalności pożytku publicznego według zadań w zależności od potrzeb w ??? roku.

    *  Załącznik Nr 2C ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) w ??? roku?

2.  w § 7 ust. 1:
1. w pkt. 2 lit ?e? ? wyraz ?wydatków? ? zastępuje się wyrazem ?wynagrodzeń?,
2. po pkt. 5 dodaje się pkt. ? 5a w brzmieniu:

?5 a) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)?

§2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

Załącznik Nr 2A

Załącznik Nr 2B

Załącznik Nr 2C


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaczniknr2A.docPlik DOC 37.50 Kb
2. Zaczniknr2B.docPlik DOC 34.50 Kb
3. Zaczniknr2C.docPlik DOC 52.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 11:09:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 11:09:38

Rejestr zmian

Oglądano 1310 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl