Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 23:40


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXX/434/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXX/434/04

Uchwała Nr XXX/434/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2004 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.5 ust 1, 3 i 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr  9, poz.84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 956, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszani aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718,  z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości:
 
1)  od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
  i budynków od 1 m2 powierzchni -  0,56 zł.
 
2)  od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -  2,96 zł.
 
3)  od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych
  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  przez organizacje pożytku publicznego -  0,15  zł.
 
4)  od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej   -  0,45 zł.
 
5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
    na prowadzenie działalności  gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej   -   15,86 zł.
 
6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
   od 1 m2 powierzchni użytkowej  -    7,38 zł.
 
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
    powierzchni użytkowej   -  3,49 zł.
 
 
8) od budynków inwentarskich i gospodarczych lub ich części zajętych
    na składowanie płodów rolnych i opału od 1 m2 powierzchni użytkowej   -  4,44 zł
 
9) od garaży i od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  5,25 zł.
 
10) od budowli -  2 % ich wartości

§ 2
 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr. XVI/232/03 z dnia 28.XI.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 4
 

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, oraz opublikowana w dzienniku ?Echo Dnia?.

§ 5
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 12:17:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 12:17:56

Rejestr zmian

Oglądano 1136 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl