Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 01:41


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXIX/421/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIX/421/04

Uchwała Nr XXIX/421/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 wrzesień 2004 roku.

 
w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Zespoły Szkół? przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
 
 
    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r,; Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,  z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203), art.79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póź. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz..391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 93 poz 890, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264)  .
 
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

 
 
§ 1
 

1. Tworzy się dla Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli:

a)  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
b)  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
  środki specjalne pod nazwą ?Zespoły Szkół ? zwane dalej środkami specjalnymi.
 
 
§ 2
 
Do zadań środków specjalnych należy ewidencja przychodów i wydatków związana z funkcjonowaniem Zespołów Szkół Ogólnokształcących .
 
 
§ 3
 
1 Przychodami środków specjalnych będą:
 
a)   odsetki bankowe
b)   wpływy z organizacji imprez kulturalnych
c)   wpływy z tytułu korzystania z sal gimnastycznych, lokali i pomieszczeń
d)   inne ustawowo określone dochody
 
 
2. Wydatkami środków specjalnych będą:
a)  częściowe pokrycie kosztów utrzymania budynków związanych z wynajem, remontów, napraw oraz poprawy stanu otoczenia budynku
b)  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu sportowego
c)  zakup materiałów i wyposażenia
d) drobne usługi materialne
e)  zakup strojów dla dzieci
f)   wyjazdy uczniów na konkursy
g)  cele wskazane przez darczyńcę dotyczące w/w rozchodów
h)  pokrycie kosztów organizowania imprez kulturalnych
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr XI/173/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10  września  1999r.  w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Zespoły Szkół? przy  Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli .
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 14:25:08
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 14:25:08

Rejestr zmian

Oglądano 1234 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl