Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 19:54


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwały RM 2002-2006 cz IV

Wybierz podmenu:

Uchwały Rady Miejskiej cz II
 1. Uchwała Nr XXVI/380/04  
  w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięcie zobowiązania.
 2. Uchwała Nr XXVI/379/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 3. Uchwała Nr XXVI/378/04  
  w sprawie przejęcia pojazdu samochodowego na własność Miasta Stalowa Wola
 4. Uchwała Nr XXVI/377/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 5. Uchwała Nr XXVI/376/04  
  w sprawie uchwalenia projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Stalowa Wola.
 6. Uchwała Nr XXVI/375/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki
 7. Uchwała Nr XXVI/374/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od m. Agatówka do ul. Brandwickiej
 8. Uchwała Nr XXVI/373/04  
  w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 9. Uchwała Nr XXVI/372/04  
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty trybu ich pobierania
 10. Uchwała Nr XXVI/371/04  
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów
 11. Uchwała Nr XXVI/370/04  
  w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej
 12. Uchwała Nr XXVI/369/2004  
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola
 13. Uchwała Nr XXVI / 368 /2004  
  zmieniająca uchwałę sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola
 14. Uchwała Nr XXVI/367/04  
  w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Stalowej Woli
 15. Uchwała Nr XXVI/366/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 16. Uchwała Nr XXVI/365/04  
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
 17. Uchwała Nr XXVI/364/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn.: ?Modernizacja pływalni MOSIR-u w Stalowej Woli?
 18. Uchwała Nr XXV/363/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 19. Uchwała Nr XXV/362/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 20. Uchwała Nr XXV/361/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 21. Uchwała Nr XXV/360/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 22. Uchwała Nr XXV/359/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 23. Uchwała Nr XXIV/358/04  
  w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola?
 24. Uchwała Nr XXIV/357/04  
  w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola?
 25. Uchwała Nr XXIV/356/04  
  w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola?
 26. Uchwała Nr XXIV/355/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Miasta Stalowa Wola w Zgromadzeniu Ogólnym ?Związku Gmin Dolnego Sanu?.
 27. Uchwała Nr XXIV/354/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania .
 28. Uchwała Nr XXIV/353/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 29. Uchwała Nr XXIV/352/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 30. Uchwała Nr XXIV/351/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 31. Uchwała Nr XXIV/350/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz ...
 32. Uchwała Nr XXIV/349/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu
 33. Uchwała Nr XXIV/348/04  
  w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Żłobki Miejskie w Stalowej Woli w Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Stalowej Woli
 34. Uchwała Nr XXIV/347/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 35. Uchwała Nr XXIV/346/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 36. Uchwała Nr. XXIV/345/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 37. Uchwała Nr XXIV/344/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 38. Uchwała Nr XXIV/343/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 39. Uchwała Nr XXIV/342/04  
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Poręby II w Stalowej Woli.
 40. Uchwała Nr XXIV/341/04  
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno ? rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola ? etap II.
 41. Uchwała Nr XXIV/340/04  
  w sprawie zmian budżecie miasta na 2004 roku
 42. Uchwała Nr XXIII/339/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 43. Uchwała Nr XXIII/338/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 44. Uchwała Nr XXII/337/04  
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Stalowa Wola
 45. Uchwała Nr XXII/336/04  
  w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Stalowa Wola do kategorii dróg gminnych
 46. Uchwała NR XXII/335/04  
  w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Stalowa Wola do kategorii dróg gminnych
 47. Uchwała Nr XXII/334/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
 48. Uchwała Nr XXII/333/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 49. Uchwała Nr. XXII/332/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 50. Uchwała Nr XXII/331/04  
  w sprawie nadania imienia Przedszkolu Integracyjnemu Nr 12 w Stalowej Woli
 51. Uchwała Nr XXII/330/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 52. Uchwała Nr XXII/329/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.
 53. Uchwała Nr XXII/328/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 54. Uchwała Nr XXII/327/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 55. Uchwała Nr XXII/326/04  
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2003.
 56. Uchwała Nr XXII/325/04  
  w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2003.
 57. Uchwała Nr XXI/324/04  
  w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 58. Uchwała Nr XXI/323/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania.
 59. Uchwała Nr XXI/322/04  
  w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
 60. Uchwała Nr XXI/321/04  
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 61. Uchwała Nr XXI/320/04  
  w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Miasta Stalowa Wola? oraz ?Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola? i uchwalenia regulaminu nadawania tytułów.
 62. Uchwała Nr XXI/316/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Administracji Budynków.
 63. Uchwała Nr XXI/319/04  
  w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Miasta Stalowa Wola w Zgromadzeniu Ogólnym ?Związku Gmin Dolnego Sanu?.
 64. Uchwała Nr XXI/318/04  
  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolnego Sanu
 65. Uchwała Nr XXI/317/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego
 66. Uchwała Nr XXI/315/04  
  zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Żłobki Miejskie w Stalowej Woli
 67. Uchwała Nr XXI/314/04  
  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola
 68. Uchwała Nr XXI/313/04  
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
 69. Uchwała Nr XXI/312/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod realizację projektu organizacji ruchu dla funkcjonowania I etapu Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli
 70. Uchwała Nr XXI/311/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki.
 71. Uchwała Nr XXI/310/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Chopina do ul. KEN.
 72. Uchwała Nr XXI/309/04  
  w sprawie obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
 73. Uchwała Nr XXI/308/04  
  w sprawie wyrażenia opinii.
 74. Uchwała Nr XXI/307/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 75. Uchwała Nr XXI/306/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 76. Uchwała Nr XXI/305/04  
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Stalowa Wola podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta Stalowa Wola, sposobu rozliczania dotacji oraz ...
 77. Uchwała Nr XXI/304/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 78. Uchwała Nr XXI/303/04  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 79. Uchwała Nr XX/302/04  
  w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli
 80. Uchwała Nr XX/301/04  
  w sprawie ustalenia zakresu kontroli dla Komisji Rewizyjnej
 81. Uchwała Nr XX/300/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 82. Uchwała Nr XX/299/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 83. Uchwała Nr XX/296/04  
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 84. Uchwała Nr XX/295/04  
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Stalowej Woli
 85. Uchwała Nr XX/294/04  
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Stalowej Woli
 86. Uchwała Nr XX/293/04  
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Stalowej Woli
 87. Uchwała Nr XX/292/04  
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Stalowej Woli
 88. Uchwała Nr XX/291/04  
  w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości.
 89. Uchwała Nr XIX/285/04  
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 90. Uchwała Nr XX/290/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 91. Uchwała Nr XX/289/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 92. Uchwała Nr XX/288/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic ?Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN?-Podstrefy Stalowa Wola
 93. Uchwała Nr XX/287/04  
  w sprawie budżetu Miasta na 2004r.
 94. Uchwała Nr XIX/286/04  
  w sprawie odwołania ławnika.
 95. Uchwała Nr XX/298/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki.
 96. Uchwała Nr XX/297/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę Trasy Podskarpowej na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki
 97. Uchwała Nr XIX/284/04  
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
 98. Uchwała Nr XIX/283/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 99. Uchwała Nr XIX/282/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 100. Uchwała Nr XIX/281/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 101. Uchwała Nr XIX/280/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 102. Uchwała Nr XIX/279/04  
  w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli
 103. Uchwała Nr XIX/278/04  
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola
 104. Uchwała Nr XIX/277/04  
  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola
 105. Uchwała Nr XIX/276/04  
  w sprawie zasad zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Stalowa Wola.
 106. Uchwała Nr XIX/275/04  
  w sprawie wystąpienia Miasta Stalowa Wola ze spółek prawa handlowego.
 107. Uchwała Nr XIX/274/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli
 108. Uchwała Nr XIX/273/04  
  w sprawie restrukturyzacji na szczególnych zasadach należności od przedsiębiorcy.
 109. Uchwała Nr XIX/272/04  
  w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorcy na szczególnych zasadach.
 110. Uchwała Nr XIX/271/04  
  w sprawie restrukturyzacji na szczególnych zasadach należności od przedsiębiorcy.
 111. Uchwała Nr XIX/270/04  
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 112. Uchwała Nr XIX/269/04  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 113. Uchwała Nr XVIII/268/03  
  o uchyleniu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Stalowej Woli
 114. Uchwała Nr XVIII/267/03  
  w sprawie przejęcia pojazdu samochodowego na własność Miasta Stalowa Wola
 115. Uchwała Nr XVIII/266/03  
  zmieniająca uchwałę w sprawie oddania Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli do prowadzenia zakładowi Pogrzebowemu ?MEMENTO? Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
 116. Uchwała Nr XVIII/265/03  
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 117. Uchwała Nr XVIII/264/03  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki.
 118. Uchwała Nr XVIII/263/03  
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w związku z budową ul. Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki.
 119. Uchwała Nr XVIII/262/03  
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli na odcinku od ul. Brandwickiej do Agatówki.
 120. Uchwała Nr XVIII/261/03  
  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
 121. Uchwała Nr XVIII/260/03  
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 122. Uchwała Nr XVIII/259/03  
  w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
 123. Uchwała Nr XVIII/258/03  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 124. Uchwała Nr XVIII/257/03  
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2003 rok dla zakładu budżetowego pn. ?Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej? w Stalowej Woli stawki dotacji przedmiotowej
 125. Uchwała Nr XVIII/256/03  
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 10:33:48
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 10:33:48

Rejestr zmian

Oglądano 2508 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl