Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:26


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXVIII/395/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVIII/395/04

Uchwała Nr XXVIII/395/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 lipca 2004 r.
 
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit ?e? i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Stalowej Woli
 
uchwala co następuje:

§ 1

 
1.  Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji inwestycji pn."Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi Huty Stalowa Wola", której łączna wartość wynosi 16.340.000 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych)
2.  Wysokość zaciągniętego zobowiązania wynosi 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), co stanowi 25,7 % kosztów inwestycji.
3.  Pozostały koszt realizacji inwestycji dofinansowany zostanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 3.3.
 

§ 2

 
1.  Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 realizowane będzie w zakresie zaciągniętego zobowiązania w latach 2005 - 2006 r.
2.  Środki z kwoty zaciągniętego zobowiazania wydatkowane będą:
- 2005 r. - 2.100.000 zł
- 2006 r. - 2.100.000 zł

§ 3

 
Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą dochody własne budżetu Miasta Stalowa Wola z możliwością dofinansowania z budżetu Państwa - Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Stalowa Wola.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 16:07:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 16:07:47

Rejestr zmian

Oglądano 1127 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl