Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:48


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXVII/388/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVII/388/04

Uchwała Nr XXVII/388/04
UCHWAŁA NR XXVII/388/04
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
Z DNIA 20 LIPCA 2004 ROKU
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Stalowa Wola.

 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 z póź. zm. )
 

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta dla niepublicznych szkół o których mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 2a  ustawy o systemie oświaty, działających na terenie miasta Stalowa Wola.

§ 2

Dotacji udziela się na kolejny rok budżetowy pod warunkiem, że osoba prowadząca uprawniony podmiot, poda Prezydentowi Miasta planowaną liczbę uczniów w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia w terminie do dnia 25 października ustali dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki kwotę przewidzianą na jednego ucznia w oświatowej subwencji ogólnej dla danego typu i rodzaju szkoły publicznej i przedstawi Prezydentowi Miasta kwotę dotacji dla danego podmiotu.

§ 4
 

   1. Ogólna kwota dotacji jest iloczynem liczby uczniów, o której mowa w § 2 i kwoty ustalonej na jednego ucznia zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
   2. Kwota dotacji podlegać będzie korekcie w przypadku zmian w trakcie roku na który udzielona została dotacja w  liczbie uczniów, oraz gdy ulegnie zmianie ostateczna kwota subwencji oświatowej.

§ 5

Dotacja przekazywana będzie uprawnionemu podmiotowi zaliczkowo w 12 częściach na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 

§ 6
 

1.  Zobowiązuje się organy prowadzące szkoły do składania okresowych sprawozdań z wykorzystania przydzielonej dotacji:
a) półrocznych za okres sprawozdawczy od początku roku do końca półrocza w terminie 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
b) rocznych za okres od początku roku do końca roku w terminie do 31 stycznia roku następnego.
2.  Przyznana a nie wykorzystana dotacja podlega zwrotowi w terminie do dnia 8 stycznia po zakończeniu roku budżetowego.
3.  Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi w terminie określonym w ust. 2.
4.  W przypadku utraty przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej lub  likwidacji szkoły powoduje zaprzestanie dalszego dotowania.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 16:24:02
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 16:24:02

Rejestr zmian

Oglądano 1152 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl