Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:37


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXII/468/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXII/468/04

Uchwała Nr XXXII/468/04

 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 17.XII.2004r.

w sprawie uchylenia uchwał: Nr XV/206/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie ,, Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?, Nr XV/207/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie ,, Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?, Nr XV/208/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Nr 110, poz. 1039 / oraz art. 2 pkt 7, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z 2004r. )


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwały:

    * Nr XV/206/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie ,, Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?;
    * Nr XV/207/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie ,, Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?.

 

§ 2

1. Uchyla się uchwałę:

    *  Nr XV/208/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały określonej w ust. 1 zachowują prawo do zwolnienia z tego podatku na warunkach określonych w tej uchwale do czasu rozliczenia ustalonego limitu pomocy publicznej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005r.


 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 10:09:22
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 10:09:22

Rejestr zmian

Oglądano 1224 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl