Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 03:00


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXX/435/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXX/435/04
Uchwała Nr XXX/435/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2004 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, p. 1568, z 2004 r. 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, ) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:      
a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie - 588,- zł. 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 980,- zł. 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  -  1.134,- zł.    
 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1  
     
3. od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:     
 
     a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton  -  806,- zł.  
      b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton -  976,- zł.   
 c)  od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.134,- zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają        
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
    - od 7 ton i poniżej 12 ton - 826,- zł. 
 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3  
 
 
 
 
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:        
    a) mniejszej niż 30 miejsc  -976,- zł. 
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.378,- zł.   
§ 2
 
 
1.    Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 3, 5, i 7 wyprodukowanych przed 1990r.
stawki  podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600,- zł.
        - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.000,- zł.
        - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.157,- zł.
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
   - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton - 822,- zł.
   - od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 996,- zł.
   - od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.157,- zł.
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
    - od 7 ton i poniżej 12 ton  - 843,- zł.
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
    - mniejszej niż 30 miejsc - 996,- zł.
    - równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1.406,- zł.
 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3 i 7 posiadających katalizatory, niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
 
    a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
       - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 570,- zł.
       - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  - 927,- zł.
       - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   - 1.077,- zł.
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie   
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
        - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton  - 766,- zł.
        - od 5,5 ton i poniżej 9 ton  - 927,- zł.
        - od 9 ton i poniżej 12 ton   -  1.077,- zł.
 
c)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc    927,- zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.309,- zł.
 
 
 
 
§ 3
 

Traci moc Uchwała Nr XVII/253/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia  15  grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych.

 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 5
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załączniki do uchwały


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zalaczniki.docPlik DOC 38.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 12:09:03
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 12:09:03

Rejestr zmian

Oglądano 1159 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl