Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:55


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXII/460/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXII/460/04

 Uchwała Nr XXXII/460/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 17 grudnia 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 88 poz. 961, Nr 93 poz. 890, Nr 96 poz. 1874, Nr 121 poz. 1264, Nr 122 poz. 1315, Nr 123 poz. 1291, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 166 poz. 1611, Nr 210 poz. 2135) oraz zgodnie z umową Nr 156/2004/GW/T/P z dnia 14 grudnia 2004 roku WFOSiGW w Rzeszowie.

 

Rada Miejska w Stalowej Woli

Uchwala co następuję:


§ 1


1. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na kwotę 40.000,- zł

poprzez zmniejszenie


dział 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę 40.000,- zł

rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę 40.000,- zł

§ 4810 ? Rezerwy   o kwotę 40.000,- zł


poprzez zwiększenie


dział 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa       o kwotę 40.000,- zł

rozdz. 75495 ? Pozostała działalność          o kwotę 10.000,- zł

§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę 10.000,- zł

z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu.


Rozdz. 75411 ? Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej      o kwotę 30.000,- zł

§ 6300 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych   o kwotę 30.000,- zł


z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego do ciągnięcia naczepy cysterny z wodą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 110.000,- zł


w następujących działach


dział 758 ? Różne rozliczenia  o kwotę 10.000,- zł

rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę 10.000,- zł

§ 4810 ? Rezerwy o kwotę 10.000,- zł


w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę 100.000,- zł

rozdz. 90095 ? Pozostała działalność  o kwotę 100.000,- zł

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę 100.000,- zł


na zadanie pn:? Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych?      o kwotę 100.000,- zł


3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych   o kwotę 154.000,- zł


w następujących działach


w dziale 600 ? Transport i łączność   o kwotę 56.000,- zł

rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne       o kwotę 56.000,- zł

§ 4270 ? Zakup usług remontowych o kwotę 56.000,- zł

z przeznaczeniem na remonty bieżące ulic miejskich


w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 44.000,- zł

rozdz. 80104 ? Przedszkola   o kwotę 44.000,- zł

§ 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę 44.000,- zł

z przeznaczeniem na remont budynku dla Przedszkola Nr 18 w Stalowej Woli.


w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      o kwotę 54.000,- zł

rozdz. 90095 ? Pozostała działalność    o kwotę 54.000,- zł

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jedniostek budżetowych     o kwotę 54.000,- zł

z przeznaczeniem na zadanie pn: ? Budowa wodociągu ul. Brzozowa?       o kwotę 54.000,- zł


4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych          o kwotę 54.000,- zł

§ 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowych   o kwotę 54.000,- zł


5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych       o kwotę 10.000,- zł

§ 991 ? Udzielone pożyczki i kredyty       o kwotę 10.000,- zł

z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli n. ? Fundusz Pożyczkowy?

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 10:37:36
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 10:37:36

Rejestr zmian

Oglądano 1120 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl