Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 10:12


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXIII/479/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXIII/479/04

 Uchwała Nr XXXIII/479/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 grudnia 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203),

Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXX/439/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2004r. w sprawie Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 w rozdziale ?Zlecanie realizacji zadań publicznych? wprowadza się następujące zmiany:

   1.

  w pkt 3 a) ppkt b otrzymuje brzmienie: ?Biuletynie Informacji Publicznej, będącego na stronach miejskiego portalu internetowego (www.stalowawola.bip.pl),

b) skreśla się ppkt e,

2. skreśla się pkt 4,

3. pkt 8 otrzymuje brzmienie: ?Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje, i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu lokalnym, na stronach miejskiego portalu internetowego (BIP) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 16:13:21
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 16:13:21

Rejestr zmian

Oglądano 1139 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl