Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 18:11


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr X/138/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr X/138/03

Uchwała Nr X/138/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 27 czerwca 2003 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października  1982 r o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372, z 2003r. Nr 80 poz. 719/
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/687/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów wprowadza się następujące zmiany:
1/  w § 2
a/  w ust.6 dodaje się literę ?e? w brzmieniu
? e/  w ?ogródkach piwnych?,
b/  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
?7. Sezonowymi miejscami sprzedaży i  spożycia napojów alkoholowych do 4,5% w tym piwa mogą być funkcjonujące w okresie od 15 kwietnia do 15 października ?ogródki piwne? usytuowane bezpośrednio przy  lokalu gastronomicznym, dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych lub usytuowane w odległości nie większej niż 10m od takiego lokalu  - pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu na zajęcie powierzchni pod taki ogródek.
 
8. Pod pojęciem ?ogródek piwny? rozumie się wydzielone przestrzennie elementami lekkiej konstrukcji z otoczenia miejsce wraz z ustawionym wyposażeniem, zorganizowane przez właścicieli lokali gastronomicznych?.
 
2/  w § 3 skreśla się ust.2.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 13:13:35
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 13:13:35

Rejestr zmian

Oglądano 1081 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl