Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 21:56


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XII/150/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XII/150/03

Uchwała Nr XII/150/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 5 września  2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 roku.

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ), oraz zawartych umów:
1/ umowa Nr 29/GI/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 roku ze Starostą Powiatu
    Stalowowolskiego,
2/ umowa Nr 13/rp/2003 z dnia 7 maja 2003 roku ze Starostą Powiatu
    Stalowowolskiego,
3/ umowa Nr 21/rp/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku ze Starostą Pwiatu
    Stalowowolskiego,
4/ umowa Nr UMPI/03/0118 z dnia 30 czerwca 2003 roku ze Starostwem Powiatowym
    w Nisku,
5/ umowa Nr 33/CPF/MoU/03 z dnia 16 lipca 2003 roku z Fundacją Funduszu
    Współpracy w Warszawie,
6/ umowa Nr 63/GI/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku ze Starostwem Powiatu
    Stalowowolskiego,
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych   o kwotę    139.406,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka komunalna    o kwotę    29.100,- zł.
rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę    29.100,- zł.
§ 075- Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
 o podobnym charakterze o kwotę    9.100,- zł.
§ 076 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności o kwotę    20.000,- zł.
dział 750 ? Administracja publiczna o kwotę    22.900,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy gmin   o kwotę    22.900,- zł.
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
  pieniężnej  o kwotę    19.500,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów o kwotę    3.400,- zł.
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nie posiadających
   osobowości prawnej  o kwotę    9.700,- zł.
rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących
  dochód budżetu państwa  o kwotę    9.700,- zł.
§ 002 ? Podatek dochodowy od osób prawnych    o kwotę    9.700,- zł.
 
dział 758 ? Różne rozliczenia  o kwotę    3.300,- zł.
rozdz. 75814 ? Różne rozliczenia finansowe    o kwotę    3.300,- zł.
§ 092 ? Pozostałe odsetki  o kwotę    3.300,- zł.
dział 853 ? Opieka społeczna  o kwotę    74.406,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę    74.406,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów    o kwotę    74.406,- zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę    56.879,- zł.
w następujących działach:
dział 750 ? Administracja publiczna    o kwotę    35.015,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy gmin   o kwotę    35.015,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę    35.015,- zł.
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę   464,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne o kwotę   464,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę   385,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   ? 226,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 159,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 69,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   ? 40,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 29,- zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   ? 6,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 4,- zł.
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona
    środowiska    o kwotę    21.400,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność    o kwotę    21.400,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    21.400,- zł.
na zadaniu: ?Opracowanie PT i wykonanie modernizacji
   szaletów miejskich na placu targowym?.
3. Zwiększa się plan wydatki budżetowych o kwotę    196.285,- zł.
w następujących  działach:
dział 600 ? Transport i łączność  o kwotę    24.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne   o kwotę    24.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    24.000,- zł.
 
na zadaniu: ?Zagospodarowanie terenu przy budynku ZUS-u
w Stalowej Woli (drogi i chodniki) ? o kwotę 24.000,- zł.
dział 750 ? Administracja publiczna o kwotę    57.915,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy gmin    o kwotę    57.915,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę    3.200,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę   200,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę    4.500,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę    15.000,- zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    35.015,- zł.
z przeznaczeniem kwoty 3.400,- zł. na wynagrodzenia osób
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 19.500,- zł.
na realizację projektu ?Krok po kroku do Unii Europejskiej?,
kwota 35.015,- zł. dotyczy przeniesienia z remontów środków
na wykonanie ?PT modernizacji c.o. w Urzędzie Miasta?.
dział 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę    33.464,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe    o kwotę    33.385,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników    o kwotę   320,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5  ? 226,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ?  94,- zł.
­§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 57,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   ? 40,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 17,- zł.
 
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy o kwotę   8,- zł.
w tym:
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   ? 6,- zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 2,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    33.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup windy do Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
rozdz. 80104 ? Przedszkola przy szkołach podstawowych    o kwotę 79,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę 65,- zł.
­§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę 12,- zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy o kwotę   2,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli.
dział 853 ? Opieka społeczna    o kwotę    74.406,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej    o kwotę    74.406,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników    o kwotę    63.200,- zł.
­§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę    11.206,- zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
15 pracowników zatrudnionych w MOPS w ramach
robót publicznych i grup interwencyjnych.
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona
    środowiska   o kwotę    6.500,- zł.
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg   o kwotę    6.500,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    6.500,- zł.
z przeznaczeniem na nowe zadanie: ?Budowa instalacji elektrycznej
do przedstawionych pawilonów ?Resko? na placu targowym?.
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej    w kwocie  5.000,- zł.
poprzez zmniejszenie o kwotę    5.000,- zł.
dział 758 Różne rozliczenia  o kwotę    5.000,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe    o kwotę    5.000,- zł.
§ 4810 ? Rezerwy  o kwotę    5.000,- zł.
 
 
poprzez zwiększenie   o kwotę    5.000,- zł.
dział 801 ? Oświata i wychowanie  o kwotę    5.000,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe  o kwotę    5.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    5.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej wraz z okapem
na wyposażenie stołówki szkolnej w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
5. Dokonuje się podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie    73.800,- zł.
poprzez zmniejszenie o kwotę    73.800,- zł.
dział 758 ? Różne rozliczenia  o kwotę    73.800,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę    73.800,- zł.
§ 6800 ? Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę    73.800,- zł.
poprzez zwiększenie  o kwotę    73.800,- zł.
dział 600 ? Transport i łączność  o kwotę    73.800,- zł.
rozdz. 60014 ? Drogi publiczne powiatowe    o kwotę    23.000,- zł.
§ 6220 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu na
   finansowanie i dofinansowanie kosztów
   realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
   innych jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę    23.000,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie: ?Modernizacja skrzyżowania
ul. Popiełuszki z ul. Okulickiego?.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne    o kwotę    50.800,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    50.800,- zł.
z przeznaczeniem na nowe zadania:
- ?Budowa parkingu przy Muzeum Regionalnym
   w Stalowej Woli? w kwocie 32.300,- zł.
- ?Zagospodarowanie terenu przy budynku ZUS-u
   w Stalowej Woli )drogi i chodniki) w kwocie 18.500,- zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 12:58:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 12:58:53

Rejestr zmian

Oglądano 1048 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl