Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:18


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVII/252/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVII/252/03

Uchwała Nr XVII/252/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 15 grudnia 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/231/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 listopada 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1, ust. 1:
a)   wyraz ?Zmniejsza się? zastępuje się wyrazem ?Zwiększa się?
b)  kwotę 505.676,- zł. zastępuje się kwotą 59.899,- zł.
c)  kwotę 786.723,- zł. zastępuje się kwotą 221.148,- zł.
d)  w dziale 756, rozdz. 75615 i § 031 kwoty 581.911,- zł.
zastępuje się odpowiednio kwotą 16.336,- zł.
 
2. w § 1, ust. 2:
a)  kwotę 526.926,- zł. zastępuje się kwotą 38.649,- zł.
b)  kwotę 2.202.655,- zł. zastępuje się kwotą 143.355,- zł.
c)  skreśla się dział 700, rozdz. 70005, § 6060 na kwotę 2.059.300,- zł.
d)  kwotę 2.729.581,- zł. zastępuje się kwotą 104.706,- zł.
e)  w dziale 600, rozdz. 60016 i § 6050 kwoty 2.643.941,- zł.
zastępuje się odpowiednio kwotą 19.066,- zł.
f)    w § 6050 skreśla się pkt 1
 
3. § 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
?3. Różnica pomiędzy zwiększa się plan dochodów o kwotę   59.899,- zł.
   a zmniejszeniem planu wydatków o kwotę    38.649,- zł.
    w wysokości  +  21.250,- zł.
stanowi zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Rzeszowie na zadaniu: ?Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów?   o kwotę 21.250,- zł.,
tj. z kwoty 400.000,- zł. do kwoty 378.750,- zł.
    § 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym o  kwotę    21.250,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 13:46:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 13:46:53

Rejestr zmian

Oglądano 1083 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl