Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:57


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVII/254/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVII/254/03

Uchwała Nr XVII/254/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 15 grudnia 2003 r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz 717) art.14 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U.  z 2002 Nr  9  poz.84, 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 110, poz.1039) art.4 ust.1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718,  z 2001r Nr 46, poz. 499, z 2002r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 65, poz. 595 )
 
 

Rada Miasta Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów:
    1/  w wysokości 15 ?zł za jednego psa,
    2/  w wysokości 18 ?zł  od drugiego i każdego następnego psa.
 

§ 2
 

   1. Podatek płatny jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek bankowy   Urzędu Miasta w banku lub placówce pocztowej
   2. Podatek pobiera się w połowie stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
   3. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 
   4. W przypadku wyzbycia się psa do dnia 30 czerwca roku podatkowego, podatek pobiera się w połowie stawek określonych w § 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/12/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 13:22:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 13:22:53

Rejestr zmian

Oglądano 1063 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl