Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:09


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XIV/191/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XIV/191/03

Uchwała Nr XIV/191/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 3 października 2003 r.
 
 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzen kanalizacyjnych.

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 postanawia, co następuje:

§ 1

1.  Uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakladu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do określenia taryf dla Miasta Stalowa Wola za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przygotowany przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy okeślonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia nr TIiOŚ-V/2-7050/02/02 z dnia 08.08.2002 r.  wydanego przez Prezdenta Miasta Stalowa Wola na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 10:12:17
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 10:12:17

Rejestr zmian

Oglądano 1024 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl