Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:42


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVII/253/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVII/253/03

Uchwała Nr XVII/253/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 15 grudnia 2003 r
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), art. 4, ust. 1 w  zw. z art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie   588,- zł.   
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  980,- zł. 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton    1.134,- zł.   
 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1 

 
3. od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
  a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton   806,- zł. 
  b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton  976,- zł.  
  c)  od 9 ton i poniżej 12 ton 1.134,- zł.
 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
 
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają   
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
- od 7 ton i poniżej 12 ton    826,- zł.  
 
 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 
 
 
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:   
    a) mniejszej niż 30 miejsc    976,- zł. 
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.378,- zł.   

§ 2

1.  Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1990r.
stawki  podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 600,- zł.
    - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    1.000,- zł.
    - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1.157,- zł.
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
    - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton 822,- zł.
    - od 5,5 ton i poniżej 9 ton    996,- zł.
    - od 9 ton i poniżej 12 ton 1.157,- zł.
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają   
 dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem 
  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
  podatnika podatku rolnego:
 
    - od 7 ton i poniżej 12 ton 843,- zł.
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
    - mniejszej niż 30 miejsc 996,- zł.
    - równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.406,- zł.
 
 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 4 i 10 posiadających katalizatory,   
    niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
 
    a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 570,- zł.
   - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  927,- zł.
   - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1.077,- zł.
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
    - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton   766,- zł.
    - od 5,5 ton i poniżej 9 ton   927,- zł.
    - od 9 ton i poniżej 12 ton   1.077,- zł.
 
c)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc    927,- zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.309,- zł.

§ 3

  1. Traci moc Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   2. Uchyla się uchwałę Nr  XVI/233/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 listopada 2003 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2004   roku.

 

Załącznik nr 1

Stawki podatku dla pojazdów określonych  § 1 w  pkt. 2 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
 
1.900
2.046
Trzy osie
12
19
2.014
2.120
19
 
2.046
2.174
Cztery lub więcej
12
27
2.120
2.226
27
29
2.172
2.244
29
 
2.172
2.452,80

 

Załącznik Nr 2

Stawki podatku dla pojazdów określonych w  § 1  w  pkt  4 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.664
1.664
25
31
1.770
1.770
31
 
1.770
1.937,76
Trzy osie
12
36
1.819
1.819
36
40
2.170
2.207
40
 
2.170
2.548,65

 

Załącznik nr 3

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 w  pkt. 6 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
jedna oś
12
18
826
826
18
 
1.220
1.220
Dwie osie
12
36
1.272
1.291,07
36
38
1.272
1.472
38
 
1.272
1.699,87
Trzy osie
12
36
1.326
1.109
36
38
1.326
1.326
38
 
1.326
1.280,68


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 13:45:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 13:45:12

Rejestr zmian

Oglądano 1114 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl