Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:50


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVI/233/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVI/233/03

Uchwała Nr XVI/233/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 listopada 2003 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), art. 4, ust. 1 w  zw. z art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie   588,- zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 980,- zł. 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton    1.134,- zł.   
 
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton:
- o liczbie osi ? dwie    1.900,- zł.
b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton:
   - o liczbie osi ? trzy  2.014,- zł.
c) nie mniej niż 19 ton: 
   - o liczbie osi ? trzy  2.046,- zł.
d) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 27 ton
   - o liczbie osi ? cztery i więcej    2.120,- zł.
e) nie mniej niż 27 ton:
   - o liczbie osi ? cztery i więcej    2.172,- zł.
 
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia   
   osi jezdnych niż określone w pkt.2 o dopuszczalnej masie całkowitej: 
  
a) nie mniej niż 12 ton:
- o liczbie osi ? dwie   2.046,- zł.
b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton:
   - o liczbie osi ? trzy    2.120,- zł.
 
 
 
c) nie mniej niż 19 ton: 
   - o liczbie osi ? trzy 2.174,- zł.
d) nie mniej niż 12 ton, a mnij niż 27 ton:
   - o liczbie osi ? cztery i więcej  2.226,- zł.
e) nie mniej niż 27 ton:
   - o liczbie osi ? cztery i więcej  2.452,80 zł.
 
4. od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton  806,- zł. 
b)  od 5,5 ton i poniżej 9 ton    976,- zł.  
c)  od 9 ton i poniżej 12 ton 1.134,- zł.
 
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie   
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  
    uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton:
   - o liczbie osi ? dwie  1.664,- zł.
b) nie mniej  niż 25 ton:
    - o liczbie osi ? dwie 1.770,- zł.
c) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
    - o liczbie osi ? trzy    1.819,- zł. 
d) więcej niż 36 ton:
    - o liczbie osi ? trzy    2.170,- zł. 
 
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
    z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
    niż określonych w punkcie 5 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton:
   - o liczbie osi ? dwie  1.664,- zł.
b) nie mniej  niż 25 ton:   
  - o liczbie osi ? dwie   1.770,- zł.
  
c) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
    - o liczbie osi ? trzy 1.819,- zł. 
d) więcej niż 36 ton:
    - o liczbie osi ? trzy  2.548,65 zł. 
 
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają   
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych   
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
- od 7 ton i poniżej 12 ton    826,- zł. 
 
 
 
 
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
    dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna  826,- zł.
b)   nie mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna    1.220,- zł.
c) nie mniej niż 12 ton:   
- o liczbie osi ? dwie 1.272,- zł.   
d)    nie mniej niż 12 ton:
- o liczbie osi ? trzy  1.326,- zł.
 
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
   niż określono w pkt 8,  które łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej
  masie całkowitej z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
 
a)  nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna   826,- zł.
b)  nie mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna    1.220,- zł.
c)   nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie  
- o liczbie osi ? dwie 1.291,07 zł.
- o liczbie osi trzy   1.280,68 zł 
d)   powyżej 36 ton do 38 ton włącznie:
- o liczbie osi ? dwie  1.472.,- zł
- o liczbie osi ? trzy  1.326,- zł.
 
e)  powyżej 38 ton:
- o liczbie osi ? dwie 1.699,87 zł
- o liczbie osi ? trzy    1.280,68 zł
   
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:   
    a) mniejszej niż 30 miejsc    976,- zł.  
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.378,- zł.

§ 2

1.  Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1990r.
stawki  podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  600,- zł.
    - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   1.000,- zł.
    - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.157,- zł.
 
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
    łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
    - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton 822,- zł.
    - od 5,5 ton i poniżej 9 ton   996,- zł.
    - od 9 ton i poniżej 12 ton    1.157,- zł.
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem  
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:
 
    - od 7 ton i poniżej 12 ton   843,- zł.
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
    - mniejszej niż 30 miejsc   996,- zł.
    - równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.406,- zł.
 
 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 4 i 10 posiadających katalizatory,  
    niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
 
    a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 570,- zł.
   - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   927,- zł.
   - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.077,- zł.

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
    - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton   766,- zł.
    - od 5,5 ton i poniżej 9 ton   927,- zł.
    - od 9 ton i poniżej 12 ton   1.077,- zł.
 
c)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc    927,- zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.309,- zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2004   roku.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 14:59:57
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 14:59:57

Rejestr zmian

Oglądano 1009 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl