Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 10:24


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/208/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/208/03

Uchwała Nr XV/208/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 roku
 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości .

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt  8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r., Nr 110, poz. 1039 ).
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości -  grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności handlowej, jeśli działalność gospodarcza prowadzona  z wykorzystaniem tych gruntów, budynków, budowli lub ich części spowoduje:
1)   utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia;
2)  utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat.
 
2.  Unieważniono 1)
 
3.  Unieważniono 2)

§ 2

Zwolnienie, o którym mowa w § 1jest pomocą publiczną, a jego  udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń , a także odpowiednio zwolnienie określone w § 1 ust. 1 pkt 1 na podstawie  Uchwały Nr XV/206/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ?Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola, a zwolnienie określone w ust. 1 pkt 2 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/207/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ?Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola?.
 
1) i 2) Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XLVI/6485/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3

1.  Traci moc Uchwała Nr XII/153/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 5 września 2003 r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.2.
 
2.  Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały określonej w ust. 1 zachowują prawo do zwolnienia z tego podatku na warunkach określonych w tej uchwale do czasu rozliczenia ustalonego limitu pomocy publicznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,i wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2.  Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli oraz opublikowanie w tygodniku ,, Sztafeta?.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 16:28:32
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 16:28:32

Rejestr zmian

Oglądano 1050 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl