Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:16


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XIV/185/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XIV/185/03

Uchwała Nr XIV/185/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych   (z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 )

Rada Miejska Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

    budżetowych   o kwotę  25.000,- zł.

 

w dziale 600 ? Transport i łączność    o kwotę    5.000,- zł.

rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne    o kwotę    5.000,- zł.

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    5.000,- zł.

na zadaniu: ?Modernizacja ul. Dmowskiego? ? 5.000,- zł.

 

w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę   20.000,- zł.

rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę    20.000,- zł.

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    20.000,- zł.

na zadaniu: ?Projekty techniczne dla programu ISPA? ? 20.000,- zł.

 

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych    o kwotę    25.000,- zł.

 

w dziale 600 ? Transport i łączność    o kwotę    5.000,- zł.

rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne    o kwotę    5.000,- zł.

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    5.000,- zł.

na nowe zadanie: ?Rozbudowa i modernizacja układu

komunikacyjnego dla Obszaru Rozwoju i Działalności Małych

i Średnich Przedsiębiorstw poprzez zagospodarowanie terenów

poprzemysłowych HSW S.A.? ? 5.000,- zł.

 

w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę    20.000,- zł.

rozdz. 90095 ? Pozostała działalność o kwotę    20.000,- zł.

§ 6050 ?  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    20.000,- zł.

na nowe zadanie pn: ?Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki

odpadów? ? 20.000,- zł.

§ 2

W uchwale Rady Miejskiej Nr V/55/03 z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, załącznik Nr 20pn: ?Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok? otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 10:16:58
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 10:16:58

Rejestr zmian

Oglądano 1061 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl