Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 16:42


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/209/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/209/03
Uchwała Nr XV/209/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ) oraz zgodnie z:
1)  Porozumienie Nr 22/03 z dnia 21.VIII.2003 r. z Województwa Podkarpackiego,
2)  Umowa Nr 28/rp/2003 z dnia 29.VIII.2003 r. ze Starostą Powiatowym w Stalowej Woli,
3)  Aneks Nr 1 z dnia 22.IX.2003 r. do umowy Nr 47/GI/2003 z dnia 28.V.2003 r. ze Starostą Powiatu w Stalowej Woli,
4)  Umowa Nr 91/GI/2003 z dnia 29.IX.2003 r. ze Starostą Powiatu w Stalowej Woli,
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych           o kwotę    30.125,- zł.
w następujących działach:
dział 750 ? Administracja publiczna             o kwotę    9.847,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta                      o kwotę    9.847,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodów             o kwotę    9.847,- zł.
 
dział 853 ? Opieka społeczna               o kwotę    19.778,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej o kwotę    19.778,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodówo kwotę    19.778,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę  500,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury          o kwotę  500,- zł.
    § 271 ? Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    o kwotę  500,- zł.
 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych        o kwotę    30.125,- zł.
w następujących działach:
dział 750 ? Administracja publiczna    o kwotę    9.847,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta  o kwotę    9.847,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe    o kwotę    8.400,- zł.
   
 
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę    1.447,- zł.
z przeznaczeniem na refundację części wynagrodzeń przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - 3 osoby na 3 miesiące
- 2 osoby na 6 miesiące
w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
 
dział  853 ? Opieka społeczna       o kwotę    19.778,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej          o kwotę    19.778,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe    o kwotę    16.800,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę   2.978,- zł.
z przeznaczeniem na refundację części wynagrodzeń przez Starostwo powiatowe w Stalowej Woli dla 7 osób na okres 2-3 miesięcy zatrudnionych w ramach robót publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę     500,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę     500,- zł.
    § 4090 ? Honoraria     o kwotę     500,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie honorariów przy realizacji zadania pn. Wystawa monograficzna ?Olga Bozańska 1865-1940? wykonywanego przez Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli.
 
 
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków
    pomiędzy paragrafami             o kwotę    35.000,- zł.
 
dział  851 ? Ochrona zdrowia     o kwotę    35.000,- zł.
rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne      o kwotę    35.000,- zł.
poprzez zmniejszenie:
    § 4270 ? Zakup usług remontowycho kwotę    35.000,- zł.
 
poprzez zwiększenie:
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne   
  jednostek budżetowych  o kwotę    35.000,- zł.
 
z przeznaczeniem na zakup ścianki płucnej - rozszerzającej oprzyrządowanie zestawu
do RTG - Duo Diagnost przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, dla którego Miasto Stalowa Wola jest organem założycielskim.
 
 
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej         w kwocie    30.000,- zł.
poprzez zmniejszenie:
dział 758 ? Różne rozliczenia            o kwotę    30.000,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe     o kwotę    30.000,- zł.
    § 4810 ? Rezerwy        o kwotę    30.000,- zł.
 
 
poprzez zwiększenie:
dział 853 ? Opieka społeczna               o kwotę    30.000,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej           o kwotę    30.000,- zł.
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych                o kwotę    30.000,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu (mikrobus) na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 16:27:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 16:27:07

Rejestr zmian

Oglądano 1083 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl