Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 12:36


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XII/154/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XII/154/03

Uchwała Nr XII/154/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 05 września 2003r.
 
w sprawie opłaty administracyjnej

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr214, poz. 1806), art. 18 i 19 pkt 1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz.1683), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę administracyjną za:

   1. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   2. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola

§ 2.

Ustala się stawki opłaty administracyjnej w wysokości:

   1. za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? 5 zł od każdej rozpoczętej strony
   2. za wydanie wyrysu z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? 10 zł za format A4 , - 15 zł za format A3 od każdej rozpoczętej strony
   3. za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola ? 10 zł od każdej rozpoczętej strony
   4. Za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola ? 10 zł za format A4, -15 zł za format A3 od każdej rozpoczętej strony

§ 3.

Opłata, o której mowa w § 2, ustalona jako iloczyn stawki za ilość wypisów, wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, nie może być wyższa niż 192,15zł ( art. 19 pkt 1 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

§4.

Opłata administracyjna za czynności określone w § 1 płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy urzędu gminy z chwilą zgłoszenia czynności urzędowej do wykonania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 12:54:29
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 12:54:29

Rejestr zmian

Oglądano 1098 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl