Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 21:32


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/211/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/211/03

Uchwała Nr XV/211/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 roku.
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych   ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 )
 
 
Rada Miejska Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę    185.406,- zł.
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę    185.406,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę    185.406,- zł.
    § 077 ? Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
   prawa własności nieruchomości o kwotę    185.406,- zł.
 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych   o kwotę    939.645,- zł.
w następujących działach:
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę 5.828,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne   o kwotę 5.828,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe    o kwotę 5.828,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
dział 900 ? Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę    933.817,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę    819.817,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    819.817,- zł.
na zadania:

   1. Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów    463.817,- zł.
   2. Kanalizacja sanitarna os. Chyły   183.000,- zł.
   3. Kanalizacja sanitarna  os. Swoły  173.000,- zł.

 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność o kwotę    114.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    114.000,- zł.
na zadaniu: ?Uzbrojenie os. Piaski II?.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę    754.239,- zł.
w następujących działach:
dział 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę    236.426,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe    o kwotę    162.201,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii    o kwotę    157.234,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych o kwotę  4.503,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę 464,- zł.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja  o kwotę    74.225,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe   o kwotę 407,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę   73,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy  o kwotę   10,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii o kwotę    53.641,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    20.094,- zł.
Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych placówkach oświatowych ujęto
 w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę    188.813,- zł.
rozdz. 85404 ? Przedszkola o kwotę    188.813,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe   o kwotę    168.367,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę  5.892,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy  o kwotę 319,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii o kwotę  5.371,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę  2.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych o kwotę  6.864,- zł.
Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych placówkach oświatowych ujęto
w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę    200.000,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód    o kwotę    200.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    200.000,- zł.
na zadanie: ?PT dla programów ISPA?.
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport  o kwotę    129.000,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej    o kwotę    129.000,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę    34.000,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii    o kwotę    95.000,- zł.

§ 2

W uchwale Rady Miejskiej Nr V/55/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, Załącznik Nr 20 pn.: ?Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok? otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 16:12:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 16:12:01

Rejestr zmian

Oglądano 1032 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl