Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:15


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVI/232/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVI/232/03

Uchwała Nr XVI/232/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 listopada 2003 r.
 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 )  w związku z art.5 ust 1, 3 i 4, ustawy z dnia    12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr  9, poz.84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) art. 4 ust.1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszani aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718,  z 2001r Nr 46, poz. 499, z 2002r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości:
 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej   -  0,45 zł.
 
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
    na prowadzenie działalności  gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej -    15,86 zł.
 
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
   od 1 m2 powierzchni użytkowej   -  7,38 zł.
 
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
    powierzchni użytkowej -  3,49 zł.
 
5) od budynków inwentarskich i gospodarczych lub ich części zajętych
    na składowanie płodów rolnych i opału od 1 m2 powierzchni użytkowej   -  4,44 zł
 
6) od garaży i od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej    -  5,25 zł.
 
7) od budowli   -  2 % ich wartości
 
8)   od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
  i budynków od 1 m2 powierzchni    -  0,56 zł.
 
 
 
 
 
9) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -  2,96 zł.
 
10) od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych
  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  przez organizacje pożytku publicznego    -  0,15  zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 3

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, oraz opublikowana w tygodniku ?Sztafeta?.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 15:02:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 15:02:49

Rejestr zmian

Oglądano 1143 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl