Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 18:01


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwały Nr XII/152/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwały Nr XII/152/03

Uchwały Nr XII/152/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 5 września 2003 r.
 
zmieniający uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 
Na podstawie art. 53, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2003 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) w związku z art. 2 ust. 2, art. 71, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr  15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXXII/604/01 z dnia 14 września 2001 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, dokonuje się następujących zmian:
1.  w § 1 ust. 2 wyraz ?wydziałów? ? zastępuje się wyrazami ? jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze organizacyjnej Miasta, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta?
2.  w § 3 ust. 1 i 3; § 4 ust. 3; § 5, ust. 1 i 2; § 6 pkt. 1 i 4; § 7 ust. 1, pkt. 8, ust. 2 pkt. 1,2 i 3;    § 8 ? wyrazy ?Zarząd Miasta? użyte w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami ?Prezydent Miasta? w odpowiednim przypadku.
3.  w § 7, ust. 1
a)  w pkt. 1 ? skreśla się wyrazy
?w 2 wersjach:
- porównawczej z rokiem ubiegłym
- obejmującej tylko dany rok wg źródeł w poszczególnych działach,?
b)  w pkt. 2 ? skreśla się wyrazy:
?w 2 wersjach:
- porównawczej z rokiem ubiegłym
- obejmującej tylko rok budżetowy,?
c)  w pkt. 11, ppkt. b ? otrzymuje brzmienie:
?b) dla organizacji pozarządowych, a po wejściu w życie stosownych przepisów
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie: dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 12:55:18
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 12:55:18

Rejestr zmian

Oglądano 1062 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl