Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 03:16


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr III/45/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr III/45/02
Uchwała  Nr III/45/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2002r.
 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002  r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Świadczenia w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej z wyjątkiem  szkoły policealnej, na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.  Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4  ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
3.  Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się powyżej 200% kryterium dochodowego na osobę określonego w ustawie o pomocy społecznej  koszt posiłku podlega zwrotowi w całości lub części według następujących zasad:
 
- od 201% do 250%    kryterium - zwrot od 1 do 25 % poniesionych wydatków,
 - od 251% do 300%    kryterium - zwrot od 26 do 50%  poniesionych wydatków,
 - od 301% do 350%    kryterium - zwrot od 51 do 75%  poniesionych wydatków,
 - od 351% do 400%    kryterium - zwrot od 76 do 95%  poniesionych wydatków,
 - powyżej 401%  kryterium - zwrot 100% poniesionych wydatków.
 
 
§ 2
 
  1. Pomoc w postaci posiłku przyznaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna upoważniona osoba w drodze decyzji, ustalając jego formę, czasokres i sposób finansowania.
  2. Kwota zwrotu uzależniona jest od ustaleń dotyczących sytuacji rodzinnej, poczynionych w drodze wywiadu środowiskowego, a w szczególności od warunków zdrowotnych, mieszkaniowych oraz związanych z nimi obciążeń finansowych.
 
§ 3
 
Kwoty zwrotów, o których mowa w § 2, osoba zobowiązana powinna wpłacić w terminie do 20 ? tego każdego miesiąca w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub bezpośrednio na konto bankowe.
 
§ 4
 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia lub pracownika socjalnego ? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć wysokość rat lub przesunąć termin ich spłaty w stosunku do postanowień zawartych w decyzji przyznającej świadczenie.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Stalowej Woli.
 
§ 6
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i  podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:55:29
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:55:29

Rejestr zmian

Oglądano 921 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl