Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:20


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr V/54/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr V/54/03
Uchwała Nr V/54/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 lutego 2003 roku.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. ?d?, lit. ?i?, pkt. 10 art.51, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109, 116, 122 i 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. W uchwale Nr IV/50/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2003 roku
    w sprawie budżetu miasta na 2003 rok dokonuje się następujących zmian :
    1/ w § 2 ust .2  litera  b) w zdaniu:
  ? dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem Nr 9
  kwotę ?543.082,- zł.? zastępuje się kwotą ?393.082,- zł.?
    2/ w §  8 pkt.1 otrzymuje brzmienie :
  ?1) ogólną w wysokości 850.000,- zł.?
    3/ w § 9:
  a/ pkt . 1  otrzymuje brzmienie :
    ?1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
    budżetowego deficytu budżetowego w wysokości do 5.000.000,- zł.?
  b/ uchyla się pkt . 4
      c/ punkt 5 otrzymuje brzmienie :
    ? 5/ do zaciągania długów w kwocie 2.250.000,- zł.?
 
2. W załączniku Nr 5 ? Plan wydatków na 2003 rok:
    1/ w dziale 750 ? Administracja publiczna ? kwotę ?9.149.755,- zł.?,
    zastępuje się kwotą ?8.999.755,- zł.?
    w rozdz. 75095 ? Pozostała działalność kwotę ?249.000,- zł.?,
    zastępuje się kwotą ?99.000,- zł.?
    oraz skreśla się wyrazy : ?w tym: wydatki bieżące : 
    a) dotacja dla RIG ? w wysokości 150.000,- zł.?
    2/ w dziale 758- Różne rozliczenia i w rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe
    kwotę ?4.621.024,- zł.?, zastępuje się kwotą ?4.771.024,- zł.?,
    oraz w rezerwie ogólnej kwotę ?700.000,- zł.?, zastępuje się kwotą ?850.000,- zł.?
 
3. W załączniku Nr 9 Dotacje udzielone z budżetu miasta
    1/ uchyla się w całości pozycję pierwszą w brzmieniu:
    ?- dział 750
  ? rozdz. 75095
   - nazwa: Regionalna Izba Gospodarcza
   - cel: wspieranie drobnej przedsiębiorczości w mieście
   - zadania: szkolenie i pomoc organizacyjna podmiotom tworzącym nowe miejsca
   pracy
   - kwota 150.000,- zł.?
2/ w pozycji Razem kwotę ?542.470,- zł.? zastępuje się kwotą ?392.470,- zł.?
    3/ w pozycji Ogółem kwotę ?543.082,- zł.? zastępuje się kwotą ?393.082,- zł.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:23:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:23:30

Rejestr zmian

Oglądano 948 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl