Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 04:48


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr X/129/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr X/129/03

Uchwała Nr X/129/03
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia  27 czerwca 2003r.
 
 w sprawie  opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola

 
 
Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 214,poz.1806 ) oraz art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329, Nr 106,poz.496,  z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162,poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,poz.1320, z 2001r. Nr  111,poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 41,poz.362, Nr 113,poz.984, Nr 141,poz. 1185, z 2002r. Nr 200,poz.1683, z 2003r. Nr 6,poz.65) i art. 34 b ? ustawy z dnia 20 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  ( Dz.U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315,z 1994r. Nr 121,poz. 591, z 1995r. Nr 141,poz.692, Nr 138,poz. 682,z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. 104, poz. 661, Nr 121,poz. 769, z 1998r. Nr 106,poz.668, Nr 117,poz. 756, Nr 162,poz.1115, z 1999r. Nr 28,poz.255 i 256,Nr 84,poz. 935, z 2000r. Nr 3,poz. 28, Nr 12,poz.136,Nr 43,poz.489,Nr 84,poz.948,Nr 120,poz.1268,z 2001r. Nr 5 poz.45, Nr 88,poz.961,Nr 100,poz.1083,Nr 111,poz.1193, Nr 113,poz.1207, Nr 126,poz.1382,1383,1384, z 2002r. Nr 113,poz.984, z 2003r. Nr 45,poz.391)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, zwane dalej "przedszkolami" są nieodpłatne w zakresie realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego, określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

§  2

1.Ustala się opłatę stałą za świadczenia przedszkoli wykraczające poza zakres usług
   wymienionych w § 1 oraz za pobyt dziecka  w żłobku w wysokości:
a)  70 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola lub żłobka,
b)  50 zł za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola lub żłobka.
2. Zwalnia się z opłaty stałej trzecie i każde następne dziecko z rodziny korzystające z usług
   przedszkola lub żłobka.

§ 3

  Ustala się opłatę stałą  w wysokości 35 zł miesięcznie za dziecko  sześcioletnie uczęszczające do tzw." oddziału zerowego" czynnego 5 godzin dziennie , korzystające z posiłku.

§ 4

1. Opłata stała jest pobierana bez względu na obecność dziecka w przedszkolu    lub
    żłobku z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej  na dany rok .
2. Opłata stała jest pobierana w wysokości 50 % opłaty , o której mowa w § 2 i § 3
    w przypadku nie uczęszczania dziecka do przedszkola  lub żłobka przez cały miesiąc
    kalendarzowy .

§ 5

  1. Ustala się opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu lub żłobku w następującej wysokości:

   a) za dziecko korzystające z 3 posiłków -100% rzeczywistych kosztów  surowców
   zużytych do przyrządzania posiłków,
   b)  za dziecko korzystające z 2 kolejnych posiłków - 80% rzeczywistych kosztów
    surowców   zużytych do przyrządzania posiłków,
   c)  za dziecko korzystające z obiadu - 50% rzeczywistych kosztów
    surowców   zużytych do przyrządzania posiłków.

   2. W przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień następuje zwrot opłaty za

  wyżywienie, o której mowa w ust. 1 w następnym miesiącu.

§ 6

1.Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu  lub żłobku płatna jest do 20 dnia każdego dnia
   miesiąca.
2. Opłata za wyżywienie w przedszkolu lub żłobku  płatna jest za każdy miesiąc do 20 dnia
   miesiąca następnego.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXIV/ 435/00 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 8 grudnia 2000r
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2003r.i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach szkół  podstawowych, przedszkoli i żłobków oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 14:33:33
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 14:33:33

Rejestr zmian

Oglądano 923 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl