Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:17


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr V/56/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr V/56/03
Uchwała Nr V/56/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 lutego 2003 roku.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się dochody budżetowe              o kwotę    2.185.357,- zł.
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa           o kwotę    2.185.357,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę    2.185.357,- zł.
§ 077 ? Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
  nieruchomości              o kwotę    2.185.357,- zł.
1. Zwiększa się wydatki budżetowe  o kwotę    2.185.357,- zł.
poprzez zmniejszenieo kwotę     250.000,- zł.
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę     250.000,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę     250.000,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę     250.000,- zł.
poprzez zwiększenie  o kwotę    2.435.357,- zł.
 następujących działach:
w dziale 600 ? Transport i łączność   o kwotę    1.819.705,- zł.
rozdz. 60014 ? Drogi publiczne powiatowe   o kwotę     147.000,- zł.
§ 2320 ? Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
   realizowane na podstawie porozumień (umów) między
   jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę    22.000,- zł.
§ 6220 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
   kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
   jednostek sektora finansów publicznych   o kwotę      125.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne           o kwotę  1.672.705,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych               o kwotę      407.061,- zł.
na następujące zadania:
1/ Remont ul. Wojska Polskiego     -   11.835,- zł.
2/ Remont ul. Bema                 -   56.298,- zł.
3/ Remont ul. Skoczyńskiego               - 282.693,- zł.
4/ Remont placu zabaw na os. Piaski oraz
    w Parku Miejskim -   13.350,- zł.
5/ Remont chodnika ul. Staszica (od. ul. Narutowicza do
    ul. Popiełuszki)         -   42.885,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          o kwotę    1.265.644,- zł.
na następujące zadania:
1/ Budowa ul. Solidarności z drogami dojazdowymi
    do strefy                  -  90,- zł.
 
2/ Budowa ul. Sochy              -   15.579,- zł.
3/ Budowa ul. Monte Casino              -   49.084,- zł.
4/ Budowa ul. Spokojnej                -   17.963,- zł.
5/ Opracowanie PT ulicy łączącej os. Piaski
    z ul. Przemysłową                -   53.500,- zł.
6/ Budowa mostku na rzecze ?Pyszanka?             -   19.066,- zł.
7/ Budowa chodników na Rynku w Rozwadowie         - 8.010,- zł.
8/ PT Budowy ul. Wiejskiej             -   14.873,- zł.
9/ Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy
    ul. Okulickiego         -   10.000,- zł.
10/ Budowa drogi do szeregu domków przy
  ul. Okulickiego             -   73.376,- zł.
11/ PT Budowa ul. Zasanie -   22.791,- zł.
12/ Układ Komunikacyjny os. Piaski   - 429.791,- zł.
13/ PT Budowa ul. Wąskiej    -   20.972,- zł.
14/ Budowa parkingu przy WSE       -   10.000,- zł.
15/ Modernizacja ulicy łączącej ulicę osiedlową
  z ul. Poniatowskiego na os. Poręby         - 120.000,- zł.
16/ Budowa ul. Piaskowej   -   23.246,- zł.
17/ Przebudowa wjazdu z os. Poręby na wysokości
  budynku Al.J.P.II - 58               - 169.287,- zł.
18/ Modernizacja ul. Trojanowskiego      -   40.853,- zł.
19/ Przebudowa ul. Andersa       -   84.935,- zł.
20/ Modernizacja Strefy Śródmiejskiej w rejonie budynku
  przy ul. Staszica 12              -   82.228,- zł.   
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
     przeciwpożarowa               o kwotę  51.082,- zł.
rozdz. 75411 ? Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           o kwotę  40.000,- zł.
§ 6620 ? Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
   i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
   (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     o kwotę    40.000,- zł.
rozdz. 75412 ? Ochotnicze straże pożarne              o kwotę   11.082,- zł.
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek   o kwotę    11.082,- zł.
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia  o kwotę    55.096,- zł.
rozdz. 85111 ? Szpitale ogólne o kwotę    36.000,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowycho kwotę    36.000,- zł.
rozdz. 85195 ? Pozostała działalność             o kwotę    19.096,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych     o kwotę    19.096,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie:
?Naprawa podcienia budynku Przychodni Nr 3 przy ul. Staszica?.
w dziale 853 ? Opieka społeczna                o kwotę    10.728,- zł.  
rozdz. 85301 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze            o kwotę      5.000,- zł.
§ 4220 ? Zakup środków żywności   o kwotę      5.000,- zł.
 w Domu Dziecka przy ul. Podleśnej.   
   
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność               o kwotę      5.728,- zł.
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek         o kwotę      5.728,- zł.
na rozbudowę budynku ?Oratorium?.
 
 
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę  402.877,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód           o kwotę     32.785,- zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           o kwotę     32.785,- zł.
na zadania:
1/ PT kanalizacji sanitarnej na os. ?Charzewice?       - 32.563,- zł.
2/ Kanalizacja deszczowa ul. Leśna           -  222,- zł.
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg          o kwotę  171.798,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę  171.798,- zł.
na zadania:
1/ Oświetlenie ul. Traugutta             -  55.638,- zł.
2/ Oświetlenie drogi między budynkami Al.J.P.II 22 i 24     -    4.601,- zł.
3/ Oświetlenie ul. Wałowej             -  29.453,- zł.
4/Oświetlenie ul. Sosnowej                 -  35.153,- zł.
5/ Oświetlenie ul. Poniatowskiego (parking) -    1.070,- zł.
6/ Oświetlenie ul. Podgórnej     -  25.698,- zł.
7/ Oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Staszica  -    2.491,- zł.
8/ Oświetlenie ul. Franciszkańskiej -    4.880,- zł.
9/ Oświetlenie ul. Czarnieckiego          -  12.814,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność               o kwotę  198.294,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę  198.294,- zł.
na zadania:
1/ Rozbudowa Cmentarza Komunalnego            - 2.331,- zł.
2/ Aktualizacja projektu technicznego rozbudowy Składowiska
    Odpadów Komunalnych-   65.789,- zł.
3/ Uzbrojenie wielobranżowe os. Piaski II        - 124.803,- zł.   
4/ Przełożenie koryta potoku Jelonek. Zabezpieczenie
    przeciwpowodziowe os. Swoły            - 5.371,- zł.
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę     82.431,- zł.
rozdz. 92118 ? Muzea            o kwotę     82.431,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę     82.431,- zł.
na zadanie:
?Zagospodarowanie otoczenia Muzeum Regionalnego?.
w dziale 926 ? Kultura Fizyczna i sport           o kwotę     13.438,- zł.
rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe    o kwotę     13.438,- zł.
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek    o kwotę     13.438,- zł. z przeznaczeniem na zadanie:
?Budowa obiektu socjalnego przez ?MKL ? Sparta? na stadionie przy
ul. Energetyków w Stalowej Woli?.                   
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:14:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:14:53

Rejestr zmian

Oglądano 987 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl