Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:01


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr IX/114/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr IX/114/03
Uchwała Nr IX/114/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  30 maj 2003 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ), oraz w związku z zawarciem umów:
- umowa z PUP w Stalowej Woli Nr 1/rp/2002 z 29 października 2002 r.
- aneksu Nr 1 z dnia 28 stycznia 2003 r. do umowy Nr 1/rp/2002 z 29 października 2002 r
- umowa z PUP w Stalowej Woli Nr 2/rp/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
- umowa Nr 11/GI/2003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z PUP Stalowa Wola z dnia 30 stycznia 2003 r.
- umowa Nr 16/GI/2003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z PUP Stalowa Wola z dnia 27 lutego 2003 r.
- umowa z PUP Nr 12/GI/2003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z dnia 3 lutego 2003 r.
- umowa z PUP w Stalowej Woli Nr 14/GI/2003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z dnia 27 lutego 2003 r.
- umowa z PUP w Nisku Nr UMPI/03/0037 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 7 marca 2003 r.
- umowa grantowa dla zdecentralizowanego programu ?Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich? dot. Międzynarodowych Targów ?SAN-EXPO 2003 ? Stalowa Wola ? Snina?
- umowa grantowa dla zdecentralizowanego programu ?Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich? dot. ?Transgranicznych Targów Artystycznych,
- porozumienie z PUP w Stalowej Woli w sprawie refundacji wypłaconego absolwentom wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z dnia 3 kwietnia 2003 r.,
a także w wyniku otrzymania decyzji Ministra Finansów z dnia 26 maja 2003 r. Nr ST-III-4820/25/2003
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych            o kwotę    509.220,- zł.
w następujących działach:
w dziale 710 ? Działalność usługowa     o kwotę    63.214,- zł
rozdz. 71020 ? Organizacja targów i wystaw        o kwotę    63.214,- zł
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
 pieniężnej o kwotę    63.214,- zł
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna  o kwotę    31.953,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy miast o kwotę    31.953,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów           o kwotę    31.953,- zł.
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia              o kwotę 303.619,- zł
rozdz. 75805 ? Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin  o kwotę 303.619,- zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa            o kwotę 303.619,- zł
 
 
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna                    o kwotę    26.675,- zł
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej               o kwotę    26.675,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów          o kwotę    26.675,- zł.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza        o kwotę    2.360,- zł
rozdz. 85404 ? Przedszkola                  o kwotę    2.360,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę    2.360,- zł.

 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę  76.399,- zł
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania z zakresu kultury        o kwotę   76.399,- zł
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
 w postaci pieniężnej           o kwotę  76.399,- zł
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport            o kwotę   5.000,- zł
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej            o kwotę    5.000,- zł
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
 w postaci pieniężnej   o kwotę    5.000,- zł
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych  o kwotę    1.700,- zł
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę    1.700,- zł
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne o kwotę    1.700,- zł
§ 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenie roczne    o kwotę    1.700,- zł
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
   
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych            o kwotę    510.920,- zł
w następujących działach:
w dziale 710 ? Działalność usługowa              o kwotę    84.290,- zł
rozdz. 71020 ? Organizacja targów i wystaw             o kwotę    84.290,- zł
§ 4216 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę  310,- zł
§ 4306 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    54.440,- zł
§ 4426 ? Podróże służbowe zagraniczne            o kwotę    7.524,- zł
§ 4436 ? Różne opłaty i składki         o kwotę  940,- zł
 z przeznaczeniem na dofinansowanie ?Międzynarodowych Targów SAN-EXPO 2003 Stalowa Wola ? Snina?
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia          o kwotę  108,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych              o kwotę    18.146,- zł
§ 4420 ? Podróże służbowe zagraniczne        o kwotę    2.508,- zł
§ 4430 ? Różne opłaty i składki             o kwotę  314,- zł
udział własny w realizacji umowy grantowej dot. ?Międzynarodowych Targów SAN-EXPO 2003 Stalowa Wola ? Snina? ? 25%
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna             o kwotę    31.953,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy miast               o kwotę    31.953,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników         o kwotę    27.373,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę    4.580,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie przez PUP w Stalowej Woli i Niska wynagrodzeń dla 13 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac interwencyjnych.
 
 
 
 
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie           o kwotę    59.329,- zł
rozdz. 80101 ?Szkoły podstawowe                o kwotę    30.010,- zł.
§ 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    o kwotę    1.700,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
§ 4260 ? Zakup energii               o kwotę  28.310,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę  29.319,- zł
§ 4260 ? Zakup energii               o kwotę  29.319,- zł.
w Gimnazjum Nr 4 w Stalowej Woli
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna                o kwotę    26.675,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę    26.675,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę    22.658,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę    4.017,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie przez PUP w Stalowej Woli wynagrodzeń dla 14 osób zatrudnionych w MOPS w Stalowej Woli w ramach prac interwencyjnych.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza          o kwotę    200.431,- zł
rozdz. 85404 ? Przedszkola   o kwotę 200.431,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników              o kwotę    2.000,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne            o kwotę  360,- zł
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie przez PUP w Stalowej Woli wynagrodzeń dla 5 osób zatrudnionych w Przedszkolu Nr 10 w Stalowej Woli w ramach prac interwencyjnych.
 
§ 4260 ? Zakup energii               o kwotę 198.071,- zł.
 
z przeznaczeniem dla:
- Przedszkola Nr 1 -    11.713,-
- Przedszkola Nr 2 -    14.333,-
- Przedszkola Nr 3 -    14.859,-
- Przedszkola Nr 4 -    23.358,-
- Przedszkola Nr 5 -   7.238,-
- Przedszkola Nr 6 -    13.522,-
- Przedszkola Nr 7 -    11.795,-
- Przedszkola Nr 9 -   9.225,-
- Przedszkola Nr 10   -    16.425,-
- Przedszkola Nr 11   -    21.942,-
- Przedszkola Nr 12   -    18.664,-
- Przedszkola Nr 15   -    18.385,-
- Przedszkola Nr 18   -    16.612,-
           198.071,-
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę 103.242,- zł
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania z zakresu kultury            o kwotę  103.242,- zł
§ 4216 ? Zakup materiałów i wyposażenia             o kwotę     6.462,- zł
§ 4306 ? Zakup usług pozostałych o kwotę  69.584,- zł
§ 4426 ? Podróże służbowe zagraniczne        o kwotę    353,- zł
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie ?Transgranicznych Targów Artystycznych?
 
 
 
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę    2.270,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    24.450,- zł
§ 4420 ? Podróże służbowe zagraniczne            o kwotę  123,- zł
 
udział własny na realizację umowy grantowej dot. ?Transgranicznych Targów Artystycznych? ? 25%
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport          o kwotę   5.000,- zł
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej o kwotę    5.000,- zł
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę    5.000,- zł
 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do nauki pływania na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 15:19:13
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 15:19:13

Rejestr zmian

Oglądano 872 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl