Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:08


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr II/26/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/26/02
Uchwała  Nr II/26/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002r

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Administracji Budynków.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. ?h? ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z § 38, ust. 3 Statutu Miasta Stalowej Woli
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/76/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli zmienionej uchwałami:
?    Nr VIII/112/00 z dnia 29 kwietnia 1999r.
?    Nr XIV/230/99 z dnia 17 grudnia 19999r.
?    Nr XXVIII/502/01 z dnia 30 marca 2001r.
?    Nr XXXVIII/752/02 z dnia 26 kwietnia 2002r.
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 6, § 10 ust. 2, § 12 ust. 2 i 3, § 13 oraz w § 14 pkt. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy ?Zarząd Miasta? zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami ?Prezydent Miasta?

2)  § 11 otrzymuje brzmienie:
?§ 11. Warunki i zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w Zakładzie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)?

3)  w § 12 ust. 2 użyte wyrazy ?Przewodniczący Zarządu? zastępuje się wyrazami ?Prezydent Miasta?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 12:49:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 12:49:06

Rejestr zmian

Oglądano 833 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl