Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:36


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr VIII/93/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr VIII/93/03
Uchwała Nr VIII/93/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 kwietnia  2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ),
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zmniejsza się wydatki budżetowe          o kwotę    453.800,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność          o kwotę    207.000,- zł.
rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę    92.000,- zł.
§ 2650- Dotacje przedmiotowe  z budżetu
  dla zakładu budżetowego         o kwotę    92.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne       o kwotę    115.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    115.000,- zł.
na zadaniu:
- Modernizacja skrzyżowania  ul. Popiełuszki
   z ul. Okulickiego              - 115.000,- zł.
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne
      i ochrona przeciwpożarowa       o kwotę    15.000,- zł.
rozdz. 75495 ? Pozostała działalność             o kwotę    15.000,- zł.
§ 2570 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla
      pozostałych jednostek sektora finansów
   publicznych                 o kwotę    15.000,- zł.
      
dział 853 ? Opieka społeczna  o kwotę    181.800,- zł.
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność          o kwotę    181.800,- zł.
§ 6130 ? Wydatki  inwestycyjne pozostałych jednostek   o kwotę    181.800,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę    50.000,- zł.
rozdz. 92195 ? Pozostała działalność       o kwotę    50.000,- zł.
§ 6130 ? Wydatki  inwestycyjne pozostałych jednostek    o kwotę    50.000,- zł.
na zadanie :
" Budowa jadłodajni dla najuboższych przy Parafii Opatrzności Bożej"
 
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe        o kwotę    455.259,- zł.
w następujących  działach:
dział   600 ? Transport i łączność o kwotę    207.000,- zł.
rozdz. 60014 ? Drogi publiczne powiatowe         o kwotę    115.000,- zł.
§ 6220 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
   lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
   i zakupów inwestycyjnych , innych jednostek
   sektora finansów  publicznych         o kwotę    115.000,- zł.
na zadanie:

" Modernizacja skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Okulickiego"        

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne            o kwotę    92.000,- zł.
§ 4270- Zakup usług remontowych             o kwotę    92.000,- zł.
z przeznaczeniem na remonty bieżące.
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę    12.400,- zł.
rozdz. 70095 ? Pozostała działalność           o kwotę    12.400,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych  o kwotę    12.400,- zł.
na zadaniu ?Budowa budynku przy ul. Orzeszkowej?.
 
dział   853 ? Opieka Społeczna             o kwotę    235.859,- zł.
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność           o kwotę    235.859,- zł.
§ 2580- Dotacja podmiotowa  z budżetu  dla jednostek
  nie zaliczanych do sektora finansów publicznych    o kwotę    181.800,- zł.
z przeznaczeniem  dla:
1) Stowarzyszenia nad Dziećmi " Oratorium"        16.800,- zł.
2) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
" Ochronka"           100.000,- zł.
3) Stowarzyszenie na  Rzecz Dzieci  Niepełnosprawnych
    " Szansa"              50.000,- zł.
4) Towarzystwa Pomocy  im. Św. Brata Alberta
    " Schronisko Męskie"           15.000,- zł.
 
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
    lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
    stowarzyszeniom         o kwotę      4.059,- zł.
dla Stowarzyszenia Kombatantów.
 
§ 6230 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
   lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
   i zakupów inwestycyjnych  jednostek  nie zaliczanych
   do sektora finansów  publicznych         o kwotę    50.000,- zł.
z przeznaczeniem  dla: 
Parafii Opatrzności Bożej - na dofinansowanie budowy osiedlowego  klubu kultury.            
 
 
3. Źródłem pokrycia różnicy pomiędzy zwiększeniem wydatków na kwotę 455.259,- zł.
a zmniejszeniem wydatków na kwotę 453.800,- zł.
                    w wysokości  1.459,- zł.
są wolne środki za 2002 rok.
 
 4. Dokonuje się podziału rezerwy  ogólnej        na kwotę      7.500,- zł.
poprzez zmniejszenie:
działu 758 ? Różne rozliczenia         o kwotę      7.500,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe o kwotę      7.500,- zł.
§ 4810 ?Rezerwyo kwotę      7.500,- zł.
poprzez zwiększenie:
działu  854 ? Edukacyjna opieka  wychowawcza     o kwotę      7.500,- zł.
rozdz. 85404 ? Przedszkola  o kwotę      7.500,- zł.
§ 6060 ?Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
   budżetowych   o kwotę      7.500,- zł.
z przeznaczeniem na:
1) zakup taboretu elektrycznego  w Przedszkolu Nr 10       3.000,- zł.
2) zakup patelni elektrycznej   w Przedszkolu Nr 15     4.500,- zł.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 16:32:33
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 16:32:33

Rejestr zmian

Oglądano 887 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl