Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 19:30


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr III/39/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr III/39/02

Uchwała Nr III/39/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999r. Nr 38, poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,  Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, 1300), oraz zgodnie:
- z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-121g/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku,
- z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-126g/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku,
 
Rada Miejska Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych    o kwotę    335.116,- zł.
 
w następujących działach:
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę    97.116,- zł.
 
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej
 dla jednostek samorządu terytorialnego    o kwotę    97.116,- zł.
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa   o kwotę    97.116,- zł.
 
w dziale 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę    238.000,- zł.
 
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód    o kwotę    238.000,- zł.
§ 626 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych  o kwotę    238.000,- zł.
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych   o kwotę    114.575,- zł.
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę    17.000,- zł.
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę    17.000,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych    o kwotę    17.000,- zł.
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa   o kwotę    15.600,- zł.
 
rozdz. 75416 ? Straż Miejska    o kwotę    15.600,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę    15.600,- zł.
 
 
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę  3.475,- zł.
 
rozdz. 80146 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    o kwotę  3.475,- zł.
§ 4410 ? Podróże służbowe krajowe    o kwotę  2.687,- zł.
w tym:
- w Przedszkolu Nr 3  - 2.187,- zł.
- w Przedszkolu Nr 11    -    500,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę 788,- zł.
w Przedszkolu Nr 11 w stalowej Woli.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia  o kwotę 500,- zł.
 
rozdz. 85195 ? Pozostała działalność  o kwotę 500,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę 500,- zł.
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna o kwotę  3.700,- zł.
 
rozdz. 85305 ? Żłobki    o kwotę  3.700,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii   o kwotę  3.700,- zł.
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    74.300,- zł.
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność    o kwotę    74.300,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    74.300,- zł.
na zadaniach:
1/ Rozbudowa Cmentarza Komunalnego   - 10.000,- zł.
2/ zagospodarowanie terenów wzdłuż os. Skarpa   - 29.300,- zł.
3/ Przełożenie koryta potoku Jelonek, zabezpieczenie
    przeciwpowodziowe os. Swoły - 35.000,- zł.
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę    449.691,- zł.
 
w dziale ? 600 ? Transport i łączność o kwotę    74.300,- zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne  o kwotę    74.300,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    74.300,- zł.
z zadaniu pn: ,, Budowa ul. Podskarpowej?.
 
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę    17.000,- zł.
 
rozdz. 70095 ? Pozostała działalność o kwotę    17.000,- zł.
 § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    17.000,- zł.
z zadaniu pn: ,, Budowa budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej?.
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa   o kwotę    15.600,- zł.
 
rozdz. 75411 ? Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej    o kwotę    15.600,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę    15.600,- zł.
z przeznaczeniem na zakup 6000 litrów paliwa do Samochodów
Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
 
 
 
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę    10.000,- zł.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja  o kwotę    10.000,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych    o kwotę    10.000,- zł.
z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia   o kwotę    500,- zł.
 
rozdz. 85195 ? Pozostała działalność o kwotę 500,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę 500,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pn: ?Adaptacja budynku przy Przedszkolu Nr 16 na przychodnię?.
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna    o kwotę    90.816,- zł.
 
rozdz. 85305 ? Żłobki  o kwotę  3.700,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych    o kwotę  3.700,- zł.
z przeznaczeniem na zakup wypażacza do Żłobków.
 
rozdz. 85315 ? Dodatki mieszkaniowe o kwotę    87.116,- zł.
§ 3110 ? Świadczenia społeczne   o kwotę    87.116,- zł.
z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za IV kwartał 2002 roku.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza    o kwotę 3.475,- zł.
 
rozdz. 85404 ? Przedszkola o kwotę 3.475,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę  3.475,- zł.
dla:
- Przedszkola Nr 11 w Stalowej Woli    - 1.288,- zł.
- Przedszkola Nr 12 w Stalowej Woli    - 2.187,- zł.
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    238.000,- zł.
 
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód    o kwotę    238.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    238.000,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie pn: ?Kanalizacja sanitarna osiedla Rozwadów?
 
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej    o kwotę  1.334,- zł.
 
poprzez zmniejszenie   o kwotę  1.334,- zł.
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia  o kwotę  1.334,- zł.
 
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe    o kwotę  1.334,- zł.
 § 4810 ? Rezerwy o kwotę  1.334,- zł.
 
poprzez zwiększenie o kwotę  1.334,- zł.
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie  o kwotę  1.334,- zł.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę  1.334,- zł.
 
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych  o kwotę  1.334,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablicy świetlnej do sali gimnastycznej
w ZSO Nr 2 w Stalowej Woli.
 
5. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/670/01 z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie
    budżetu miasta na 2002 rok Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem
    Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 12:15:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 12:15:45

Rejestr zmian

Oglądano 897 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl