Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:32


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XVIII/256/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVIII/256/03
Uchwała Nr XVIII/256/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 )
oraz zgodnie z:
1)  porozumieniem uszczegółowiającym porozumienie z dnia 27.06.2001 r. w sprawie realizacji Trasy Podskarpowiej w Stalowej Woli w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik ? Przemyśl z dnia 9.12.2002 r. z GDDKiA w Rzeszowie,
2)  umową Nr 106/GI/ 2003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z dnia 12.11.2003 r. z PUP w Stalowej Woli,
3)  pismem Nr ST5-4820-50g/2003 Ministra Finansów z dnia 19.11.2003 r.
4)  aneks do umowy z dnia 4.03.2002 r. z PUP w Nisku,
5)  aneks do umowy z dnia 10.09.2003 r. z PUP w Nisku,
6)  umowa Nr UMPI/03/0164 z PUP w Nisku z dnia 2.09.2003 r.
7)  umowa Nr 47/GI/2003 z PUP w Stalowej Woli z dnia 28.05.2003 r.
8)  umowa Nr 51/GI/2003 z PUP w Stalowej Woli z dnia 29.05.2003 r.
9)  umowa Nr 108/G/2003 z PUP w Stalowej Woli z dnia 14.11.2003 r.
10)  umowa Nr 1/3/2003 z PUP w Stalowej Woli z dnia 24.11.2003 r.
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych       o kwotę    4.669.743,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność    o kwotę    4.638.017- zł.
rozdz. 60011 ? Drogi publiczna krajowe           o kwotę    4.638.017,- zł.
    § 632 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     
  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane   
  przez gminę na podstawie porozumień z organami   
  administracji rządowejo kwotę    4.638.017,- zł.
 
dział 750 ? Administracja publiczna            o kwotę      22.344,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy miast      o kwotę      22.344,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodów            o kwotę      22.344,- zł.
 
dział 758 ? Różne rozliczenia             o kwotę      8.000,- zł.
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek    
   samorządu terytorialnego o kwotę      8.000,- zł.
 
    § 292 ? Subwencje ogólne dla gmin z budżetu państwa    o kwotę      8.000,- zł.
 
dział 853 ? Opieka społeczna                o kwotę     1.382,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej     o kwotę     1.382,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodów         o kwotę     1.382,- zł.
 
 
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych       o kwotę     8.000,- zł.
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych                  
    i od innych jednostek nie posiadających   
    osobowości prawnej   o kwotę    8 .000,- zł.
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
   podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
   podatków i opłat lokalnych od osób prawnych    
   i innych jednostek organizacyjnych    o kwotę     8.000,- zł.
 
    § 031 ? Podatek od nieruchomości  o kwotę     8.000,- zł.
 
 
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych       o kwotę    4.661.743,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność                o kwotę    4.638.017,- zł.
rozdz. 60011 ? Drogi publiczne krajowe           o kwotę    4.638.017,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    4.638.017,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie pn.: ?Budowa ul. Podskarpowej?.
 
dział 750 ? Administracja publiczna             o kwotę  22.344,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta              o kwotę  22.344,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę  19.060,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę     3.284,- zł.
z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń przez PUP w Stalowej Woli oraz w Nisku, wynagrodzeń i pochodnych 8 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
w Urzędzie Miasta na przestrzeni 2003 roku (od 2 do 6 miesięcy).
 
dział 853 ? Opieka zdrowotna  o kwotę     1.382,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej        o kwotę     1.382,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe          o kwotę     1.174,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę    208,- zł.
z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń przez PUP w Stalowej Woli, wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS-ie
w Stalowej Woli na okres od 17 listopada do 31 grudnia 203 roku.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 12:52:02
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 12:52:02

Rejestr zmian

Oglądano 910 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl