Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:18


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXVI / 368 /2004
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVI / 368 /2004

UC H W A Ł A   Nr  XXVI / 368 /2004
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia  30 czerwca 2004r.

zmieniająca uchwałę  sprawie  opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola


    Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496,  z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943,  z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr  111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185,  Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966)  i art. 34 b ? ustawy z dnia 20 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  ( Dz.U. Nr 91, poz.408,   z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz.1115, z 1999r. Nr 28, poz.255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz.948, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz.45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz.1207, Nr 126, poz.1382,1383,1384, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 171, poz.1663, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W   uchwale  Nr X/129/03  Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia  27 czerwca 2003r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 2 w ust.1:
w lit."a" wyrazy"70" zastępuje się wyrazem " 80",
w lit."b" wyrazy "50" zastępuje się wyrazem " 60"
2)w § 3 wyraz " 35" zastępuje się wyrazem " 45".
3)w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:
" 2.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub żłobku, opłatę, o której
    mowa w ust.1 pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej stawki
    żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub żłobku
    w   danym  miesiącu kalendarzowym ."

  
§ 2

 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2004 r.i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach szkół  podstawowych, przedszkoli i żłobków oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 10:01:39
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 10:01:39

Rejestr zmian

Oglądano 947 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl