Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 14:37


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XVIII/258/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVIII/258/03
Uchwała Nr XVIII/258/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) 
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych           o kwotę    153.294,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa   o kwotę    10.000,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę    10.000,- zł.
§ 076 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym   
w prawo własności  o kwotę     10.000,- zł.
 
dział 750 ? Administracja publiczna                o kwotę    43.200,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta     o kwotę    42.000,- zł.
    § 045 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   o kwotę    11.000,- zł.
    § 057 ? Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   o kwotę      8.000,- zł.
    § 069 ? Wpływy z różnych opłat                o kwotę    16.000,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodów          o kwotę      7.000,- zł.
 
rozdz. 75095 ? Pozostała działalność                    o kwotę      1.200,- zł.
    § 059 ? Wpływy z opłat za koncesje i licencje           o kwotę      1.200,- zł.
 
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej     o kwotę    14.500,- zł.
 
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych   o kwotę       3.000,- zł.
 
    § 033 ? Podatek leśny     o kwotę      3.000,- zł.
 
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych                  o kwotę     11.500,- zł.
   
§ 032 ? Podatek rolnych               o kwotę    10.000,- zł.
§ 037 ? Podatek od posiadania psów        o kwotę      1.500,- zł.
 
dział 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę       1.700,- zł.
rozdz. 75814 ? Różne rozliczenia finansowe            o kwotę       1.700,- zł.
    § 092 ? Pozostałe odsetki      o kwotę        1.700,- zł.
 
dział 926 ? Kultura fizyczna     o kwotę      83.894,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej    o kwotę     83.894,- zł.
 
§ 075 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   o kwotę     11.704,- zł.
§ 083 ? Wpływy z usług o kwotę     52.200,- zł.
§ 084 ? Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych               o kwotę     11.815,- zł.
§ 092 ? Pozostałe odsetki    o kwotę       2.175,- zł.
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej                      o kwotę       6.000,- zł.
 
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych            o kwotę   9.098.200,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa               o kwotę  510.000,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami    o kwotę  510.000,- zł.
§ 047 ? Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie
wieczyste nieruchomości                 o kwotę     10.000,- zł.
§ 077 ? Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności  nieruchomości                o kwotę   500.000,- zł.
 
dział 750 ? Administracja publiczna  o kwotę    43.200,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta    o kwotę    43.200,- zł.
§ 075 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      o kwotę     43.200,- zł.
 
 
 
 
 
 
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej              o kwotę   8.545.000,- zł.
 
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych              o kwotę    7.000.000,- zł.
 
    § 031 ? Podatek od nieruchomości  o kwotę    6.500.000,- zł.
    § 034 ? Podatek od środków transportowych      o kwotę   400.000,- zł.
    § 091 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat        o kwotę    100.000,- zł.
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych                  o kwotę    1.545.000,- zł.
 
    § 031 ? Podatek od nieruchomości o kwotę    500.000,- zł.
    § 034 ? Podatek od środków transportowych        o kwotę    120.000,- zł.
§ 035 ? Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej         o kwotę     50.000,- zł.
§ 036 ? Podatek od spadków i darowizn              o kwotę     35.000,- zł.
§ 043 ? Wpływy z opłaty targowej              o kwotę   240.000,- zł.
§ 050 ? Podatek od czynności cywilnoprawnych   o kwotę   500.000,- zł.
§ 091 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o kwotę   100.000,- zł.
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych           o kwotę    514.894,- zł.
w następujących działach:
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę      4.500,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę      4.500,- zł.
  § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę      4.500,- zł.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 9 w St. Woli na zakup kserokopiarki.
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę    426.500,- zł.
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg         o kwotę    426.500,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii   o kwotę    378.500,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę    48.000,- zł.
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport           o kwotę    83.894,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznejo kwotę   83.894,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii                 o kwotę      3.500,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych             o kwotę      3.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    77.394,- zł.
 
 
 
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych           o kwotę   9.459.800,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność                    o kwotę   5.231.580,- zł.
rozdz. 60004 ? Lokalny transport zbiorowych   o kwotę      472.000,- zł.
   § 2650 ? Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego    o kwotę    472.000,- zł.
 
rozdz. 60011 ? Drogi publiczne krajowe                      o kwotę   2.770.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę   2.770.000,- zł.
    na zadaniu:
   ?Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie Obszar Północny ? Obwodnica Stalowej Woli?
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne         o kwotę   1.989.580,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę   1.989.580,- zł.
    na zadaniach:
- Budowa ul. Podskarpowej   - 1.700.000,- zł.
- Układ komunikacyjny os. Piaski         -    289.580,- zł.
 
 
dział 750 ? Administracja publiczna                o kwotę    552.005,- zł.
rozdz. 75011 ? Urzędy wojewódzkie    o kwotę    43.319,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe    o kwotę    36.000,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę      6.437,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę     882,- zł.
 
rozdz. 75020 ? Starostwa powiatowe                 o kwotę      2.406,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe        o kwotę      2.000,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne           o kwotę     357,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy             o kwotę  49,- zł.
 
rozdz. 75022 ? Rady Gmin  o kwotę    99.000,- zł.
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  o kwotę    30.000,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę    20.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych              o kwotę    30.000,- zł.
    § 4410 ? Delegacje służbowe krajowe             o kwotę      6.000,- zł.
    § 4420 ? Delegacje służbowe zagraniczne           o kwotę    13.000,- zł.
 
rozdz. 75023 ? Urzędy miast  o kwotę    407.280,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe o kwotę    267.000,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę    47.740,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy           o kwotę      6.540,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia              o kwotę    86.000,- zł.
 
 
dział 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   o kwotę    90.247,- zł.
rozdz. 75416 ? Straż Miejska   o kwotę    90.247,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe     o kwotę    75.000,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne            o kwotę    13.410,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy      o kwotę      1.837,- zł.
 
dział 757 ? Obsługa długu publicznego                o kwotę   2.250.000,- zł.
rozdz. 75704 ? Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego     o kwotę   2.250.000,- zł.
   
§ 8040 ? Wpływy z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji    o kwotę   2.250.000,- zł.
 
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę      4.500,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę      4.500,- zł.
  § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę      4.500,- zł.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 9 w St. Woli na zakup kserokopiarki.
 
 
dział 853 ? Opieka społeczna    o kwotę   202.900,- zł.
rozdz. 85305 ? Żłobki                      o kwotę     27.900,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe     o kwotę      4.600,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę    10.000,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy  o kwotę      2.100,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę      4.700,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę      3.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę      3.500,- zł.
 
rozdz. 85315 ? Dodatki mieszkaniowe               o kwotę   145.000,- zł.
    § 3110 ? Świadczenia społeczne   o kwotę   145.000,- zł.
 
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę     30.000,- zł.
  § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,- zł.
 
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę  960.000,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód         o kwotę  960.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          o kwotę  960.000,- zł.
    na zadaniach:
- ?PT dla programów ISPA?    - 770.000,- zł.
- ?Kolektor deszczowy zachodni?    - 190.000,- zł.
 
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę     73.000,- zł.
rozdz. 92109 ? Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby         o kwotę     13.000,- zł.
    § 2550 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury    o kwotę    13.000,- zł.
 
rozdz. 92118 ? Muzea                 o kwotę    60.000,- zł.
    § 2550 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  o kwotę    60.000,- zł.
 
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport           o kwotę    95.568,- zł.
rozdz. 92601 ? Obiekty sportoweo kwotę    95.568,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę      7.634,- zł.
    § 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek o kwotę    87.934,- zł.
 
 
5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej                na kwotę    38.468,- zł.
poprzez zmniejszenie:
dział 758 ? Różne rozliczenia              o kwotę    38.468,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe        o kwotę    38.468,- zł.
    § 4810 ? Rezerwy   o kwotę    38.468,- zł.
 
poprzez zwiększenie:
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport    o kwotę    38.468,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej o kwotę    38.468,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    38.468,- zł.
 
 
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 12:48:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 12:48:53

Rejestr zmian

Oglądano 862 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl