Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 18:21


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXII/327/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXII/327/04
Uchwała Nr XXII/327/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 
Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  ), i art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594), oraz uchwały Nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 .09.1999 r. ze zmianami w związku z art. 23, ust. 1a ustawy z dnia 24.04.2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956, 1958, Nr 228, poz. 2262 ).
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
    Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na dotację
    dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
    działalność pożytku publicznego                  w kwocie    709.692,- zł.
 
poprzez zmniejszenie:
dział 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę    709.692,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe    o kwotę    709.692,- zł.
    § 4810 ? Rezerwy          o kwotę    709.692,- zł.
 
poprzez zwiększenie o kwotę 709.692,- zł.
w następujących działach:
 

a) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora  finansów publicznych i  niedziałających

 w celu osiągnięcia zysku na podstawie uchwały Nr XI/169/99  Rady  Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10.09.1999 r., 

 z późniejszymi zmianami                              o kwotę    363.842,- zł

 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia o kwotę    128.520,- zł.
rozdz. 85117 ? Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze   o kwotę    128.520,- zł.
 
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
       lub dofinansowanie zadań zleconych
      do realizacji stowarzyszeniom    o kwotę    128.520,- zł.
dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ?Szansa? w Stalowej Woli na sfinansowanie kosztów pobytu 25 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta w tej placówce.

 
 
 
W dziale 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   o kwotę    228.322,- zł.
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność              o kwotę    228.322,- zł.
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
       lub dofinansowanie zadań zleconych
      do realizacji stowarzyszeniom             o kwotę    228.322,- zł.
Szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
W dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę     7.000,- zł.
rozdz. 92195 ? Pozostała działalność               o kwotę     7.000,- zł.
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
       lub dofinansowanie zadań zleconych
      do realizacji stowarzyszeniom                o kwotę     7.000,- zł.
z przeznaczeniem dla Stalowowolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Stalowej Woli na upowszechnienie kultury wśród mieszkańców miasta.
 
b)  zwiększenia w pozostałych działach  o kwotę    345.850,- zł
 
W dziale 600 ? Transport i łączność              o kwotę    276.350,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne        o kwotę    276.350,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    276.350,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie: ?Budowa ul. Podskarpowej?
 
w dziale 852 ? Pomoc społeczna   o kwotę      4.500,- zł
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność                 o kwotę      4.500,- zł
§  4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia                o kwotę      1.500,- zł
§  4220 ? Zakup środków żywności               o kwotę     500,- zł
§  4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      o kwotę     500,- zł
§  4300 ? Zakup usług pozostałych            o kwotę      2.000,- zł
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza         o kwotę    65.000,- zł.
rozdz. 85412 ? Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
 dzieci i młodzieży szkolnej                        o kwotę    65.000,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia       o kwotę    13.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    52.000,- zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały nr 1


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 15:31:04
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 15:31:04

Rejestr zmian

Oglądano 896 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl