Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 23:01


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXII/337/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXII/337/04
Uchwała Nr XXII/337/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na terenie miasta Stalowa Wola.
 
Działając na podstawie art.18 ust.2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.: z 2002 r.Dz.U. nr 23 poz. 220; nr 62 poz.558; nr 113 poz. 984;  nr 214 poz. 1806; nr 153 poz.1271; z 2003 r. Dz.U. nr 80 poz.717; nr 162 poz. 1568/ oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  /Dz.U.z 2000 r. nr 71 poz. 838 ze zm.: Dz.U.nr 86 poz.958; nr 12 poz.136; z 2001 r.Dz.U. nr 125 poz. 1371; z 2002 r.Dz.U. nr 25 poz.253; nr 41 poz.365; nr 62 poz. 554; nr 74 poz.676 ; nr 89 poz.804; nr 113 poz.984; nr 216 poz.1826; z 2003 r.Dz.U.nr 80 poz.721; nr 80 poz. 717; nr 200 poz.1953, Nr 217, poz. 2124/
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w wysokości:
1/  zajęcie do 50 % /włącznie/ szerokości jezdni - 3 zł/m2;
2/  zajęcie powyżej 50 % szerokości jezdni      - 5 zł/m2;
3/  zajęcie chodnika  w ciągu dróg     - 3 zł/m2;
4/  zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego- 2 zł/m2.
 
    2. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości:
Rodzaj umieszczonego urządzenia
Pod jezdnią i chodnikiem
Inne elementy
pasa drogowego
1/ urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
  10 zł/m2
 5 zł/m2
2/ pozostałe urządzenia
100 zł/m2
60 zł/m2
 
   3. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz  reklam w wysokości:
1/  umieszczenie obiektów budowlanych    - 0,30 zł/m2.
2/  umieszczenie reklam   - 2 zł/m2;
 
   4. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w ust. 1-3 w wysokości:
   - 2 zł/m2.
 
 
§ 2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 14:49:25
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 14:49:25

Rejestr zmian

Oglądano 929 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl