Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 21:31


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XIX/278/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XIX/278/04
Uchwała Nr XIX/278/04
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia 30 stycznia 2004r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola
 
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.9 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), w związku z uchwałą Nr XIX/277/04 z dnia 30.01.2004r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola
 
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

postanawia:

 
§ 1
 
 Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola w zakresie:
  1. Niżej określonych elementów zagospodarowania przestrzennego gminy, tj.:
a)  przebiegu korytarza ekologicznego na styku obszarów przemysłowych z osiedlem Piaski, projektowanego osiedla Poręby II oraz rejonu mleczarni i Lok-u,
b) przeznaczenia obecnych terenów rolnych w północnej części miasta pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (osiedla Charzewice) i określenia terenów na których   obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy,
c)  wskazania w rejonie ulic Przemysłowej i KEN obszaru dla lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000m2,
d) wprowadzenia zapisów umożliwiających adaptację , rozbudowę i budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych i oświatowych w obrębie korytarza  ekologicznego  teren w obrębie ulic Orzeszkowej, Hutniczej i Kwiatkowskiego),
e)  określenia głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie Huty Stalowa Wola i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
  1. Dostosowania niektórych zapisów ?studium? do wymagań określonych w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 11:59:48
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 11:59:48

Rejestr zmian

Oglądano 862 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl