Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 22:08


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XVIII/260/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVIII/260/03

Uchwała Nr XVIII/260/03
Rady Miejskiej w Stalowej woli
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 119, 120, 121, 122, 123 ust. 1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 )
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXXII/604/01 z dnia 14 września 2001 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XII/152/03  Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 5 września 2003 roku dokonuje się następujących zmian:
1.  w § 1ust. 5  liczby: 5, 12, 14, 17 zastępuje się odpowiednio: 3, 6, 7, 15
2.  w § 7 skreśla się: pkt 11 litera ?b?, pkt 12 i pkt 13.
Punkty 14 do 18 przyjmują numerację odpowiednio 12 do 15.
3.  W § 2 dotychczasowy zapis oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?Materiały planistyczne do projektu budżetu, jak również zestawienia tabelaryczne do projektu uchwały budżetowej winny być sporządzone według określonych do niniejszej uchwały załączników:
¨  Załącznik nr 1 ?Dochody na ........... rok?
¨  Załącznik nr 2 ?Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
    na ............... rok?
¨  Załącznik Nr 3 ?Plan wydatków na .............. rok?
¨  Załącznik Nr 4 ?Dotacje dla instytucji kultury na .......... rok?
¨  Załącznik Nr 5 ?Wydatki inwestycyjne? w ujęciu syntetycznym,
¨  Załącznik Nr 6 ?Plan remontów na ......... rok?
¨  Załącznik Nr 7 ?Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto
Stalowa Wola na rok .......?  w poszczególnych klasyfikacjach  budżetowych w zależności od potrzeb,
¨  Załącznik Nr 8 ?Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru lub
przeznaczeniem nadwyżki budżetowej w .......... roku?
¨  Załącznik Nr 9 ?Prognoza długu budżetu miasta  na 31 grudnia  .......... roku i lata
następne?
¨  Załącznik Nr 10 ?Zestawienie planowanych przychodów i wydatków zakładów
 budżetowych na ........ rok?
¨  Załącznik Nr 11 ? Zbiorcze zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków
 specjalnych na ...... rok?
¨  Załącznik Nr 12 ? Zestwaienie planowanych przychodów i wydatków środków
 specjalnych na ..... rok? w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych  w zależności od potrzeb
 
 
¨  Załącznik nr 13 ?Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym
 Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
....... ...... rok?
¨  Załącznik Nr 14 ? Zestwaienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej na ......... rok?
¨  Załącznik Nr 15 ? Informacja o stanie mienia komunalnego na ......... rok? wraz z częścią
 opisową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.

 

Załączniki do Uchwały - kliknij aby ściągnąć


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2600318Zaczniki.docPlik DOC 222.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 12:44:31
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 12:44:31

Rejestr zmian

Oglądano 838 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl