Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:52


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXIV/340/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIV/340/04

Uchwała Nr XXIV/340/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 maja 2004 roku
 
w sprawie zmian  budżecie miasta na 2004 roku

 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz zgodnie z:
1)  porozumieniem Nr EK0II.3042-2/5/04 z dnia 15.IV.2004 r. z Województwem Podkarpackim w Rzeszowie,
2)  umową Nr 5/2004 z dnia 20.IV.2004 r. z PFOŚiGW w Stalowej Woli,
3)  umowa Nr 59/GI/2004 z dnia 29.IV.2004 r. ze Starostą Powiatu Stalowowolskiego,
4)  umowa Nr 3/rp/2004 z dnia 14.IV.2004 r. ze Starostą Powiatu Stalowowolskiego,
5)  umowa Nr 1/3/2003 w sprawie organizowania i refundowania kosztów okresowego zatrudnienia mającego na celu nabycie praktycznych umiejętności,
6)  aneksu Nr 1 do umowy Nr 108/GI/2003 z dnia 19.II.2004 r. z PUP w Stalowej Woli,
7)  porozumieniem Nr 12/2004 z dnia 3.III.2004 r. z PUP w Stalowej Woli,
8)  umowa Nr 23/GI/2004 z dnia 3.III.2004 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez PUP w Stalowej Woli,
9)  umowa Nr 6/rp/2004 z dnia 19.IV.2004 r. z PUP w Stalowej Woli,
10)  umowa Nr 58/GI/2004 z dnia 29.IV.2004 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez PUP w Stalowej Woli,
11)  aneks Nr 1 do umowy Nr 10/GI/2004 z dnia 30.IV.2004 r. z PUP w Stalowej Woli,
12)  informacji z dnia 14.IV.2004 r. z PPB ?Prefabet? w Stalowej Woli dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalnię ze złoża na terenie gminy za I kw. 2004 roku.
 
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe  o kwotę    834.829,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa o kwotę    210.000,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę    210.000,- zł.
    § 0690 - Wpływ z różnych opłat   o kwotę    100.000,- zł.
    § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
  lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  oraz innych umów o podobnym charakterze    o kwotę    110.000,- zł.
 
 
 
dział 750 ? Administracja publiczna   o kwotę    41.942,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta o kwotę    41.942,- zł.
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów o kwotę    41.942,- zł.
 
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nie posiadających osobowości
   prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    o kwotę    88.558,- zł.
 
rozdz. 75618 ? Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   o kwotę   88.558,- zł.
 
    § 0130 ? Opłata restrukturyzacyjna    o kwotę 88.000,- zł.
    § 0460 ? Opłata eksploatacyjna o kwotę 558,- zł.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę    36.329,- zł.
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej    o kwotę    36.329,- zł.
    § 0970 ? Wpływ z różnych dochodów    o kwotę    36.329,- zł.
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    300.000,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność  o kwotę 300.000,- zł.
    § 6260 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych
  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
  finansów publicznych o kwotę    300.000,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwotę  1.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury    o kwotę  1.000,- zł.
    § 2710 ? Wpływy z tyt. pomocy społecznej udzielonej
  między jednostkami samorządu terytorialnego
  na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę  1.000,- zł.
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i Sport  o kwotę 157.000,- zł
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej    o kwotę 157.000,- zł
 
    § 0830 ? Wpływy z usług o kwotę 157.000,- zł
 
 
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę    110.000,- zł.
dział 750 ? Administracja publiczna   o kwotę    110.000,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta o kwotę    110.000,- zł.
    § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
  lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  oraz innych umów o podobnym charakterze  o kwotę    110.000,- zł.
 
 
 
 
 
3. Zwiększa się wydatki budżetowe    o kwotę   1.272.871,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę    683.600,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę    683.600,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    25.000,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie ?PT na adaptację budynku na lokale socjalne?.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    658.600,- zł.
z przeznaczeniem na zakup budynku i gruntu z przeznaczeniem na lokale socjalne od ?Lasowiaka?.
 
dział 750 ? Administracja publiczna  o kwotę    41.942,- zł.
rozdz. 75023 ? Urząd miasta    o kwotę    41.942,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę    36.345,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę 5.597,- zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w Urzędzie miasta
w ramach prac interwencyjnych ? refundacja PUP w Stalowej Woli.
 
dział 803 ? Szkolnictwo wyższe  o kwotę    100.000,- zł.
rozdz. 80307 ? Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego o kwotę    100.000,- zł.
    § 2520 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej  o kwotę    100.000,- zł.
z przeznaczeniem dla Fundacji Uniwersyteckiej KUL.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna o kwotę    36.329,- zł.
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej o kwotę    36.329,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników    o kwotę    30.858,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę  5.471,- zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS-ie w Stalowej Woli.
 
 
900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę    410.000,- zł.
90095 ? Pozostała działalność o kwotę    410.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę    110.000,- zł.
z przeznaczeniem na opracowanie:
1)  Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ? 100.000,- zł.
2)  Programu Rozwoju Lokalnego ? 10.000,- zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    300.000,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ?Rozbudowa składowiska odpadów
w Stalowej Woli?
 
 
 
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę  1.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę  1.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych o kwotę  1.000,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie: ?Dwujęzyczna wkładka literacka do ogólnopolskiego miesięcznika ?Poezja dzisiaj?.
 
 
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę    548.042,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność   o kwotę    209.842,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne i gminne  o kwotę    209.842,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych    o kwotę 60.000,- zł.
   na  zadaniach:
1. Remont chodnika ulicy AL. Jana Pawła II ? II etap  o kwotę  50.000, - zł
2. Remont chodnika przy ulicy Okulickiego do PSP Nr 7 i P.12   o kwotę  10.000, - zł
 
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    149.842,- zł
    na  zadaniach:
 
1. Modernizacja ulicy Skłodowskiej o kwotę 30.000,- zł.
2. Przebudowa ulicy Andersa   o kwotę 15.000,- zł.
3. Budowa ulicy Spokojnej   o kwotę 36.842,- zł.
4. Budowa chodnika przy ulicy Chopina  o kwotę 18.000,- zł.
5. Budowa ulicy Zasanie   o kwotę 50.000,- zł.
 
 
dział 851 ? Ochrona Zdrowia o kwotę   55.000,- zł
rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne    o kwotę   55.000,- zł
    § 4270 ? Zakup usług remontowych o kwotę   55.000,- zł
 
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę   283.200,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  90.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  90.000,- zł.
    z zadania pod nazwą:
?Kanalizacja sanitarna osiedla Swoły?   o kwotę 90.000,- zł
 
 
 
 
rozdz.90015 ? Oświetlenie ulic placów i dróg    o kwotę  94.000,- zł

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę  94.000,- zł
   na zadaniach:
 
 
1. Oświetlenie ulicy Wrzosowej  o kwotę 40.000,- zł
 
2. Przebudowa linii napowietrznej osiedla Piaski  o kwotę 36.000,- zł
 
3. PT likwidacji kolizji linii średniego napięcia
    z ulicą Chopina i ulicą 11-go Listopada    o kwotę 18.000,- zł
 
 
rozdz.90095 ? Pozostała działalność    o kwotę  99.200,- zł
  
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  99.200,- zł
    na zadanie pod nazwą:
? Przebudowa domu pogrzebowego ? etap I    o kwotę 99.200,- zł?
 
 
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami,   
    rozdziałami i paragrafami   o kwotę  521,- zł.
 
poprzez zmniejszenie:
dział 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę 521,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe  o kwotę 521,- zł.
    § 4440 ? Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  o kwotę 521,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
poprzez zwiększenie:
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza    o kwotę 521,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne    o kwotę 521,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 371,- zł.
    § 4440 ? Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    o kwotę 150,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 14:43:27
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 14:43:27

Rejestr zmian

Oglądano 869 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl