Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:22


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXI/303/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XX/303/04
Uchwała Nr XXI/303/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 26 marca 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz zgodnie z:
1)  porozumieniem z dnia 2 stycznia 2004 roku z Gminą Pysznica,
2)  informację dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalnię ze złoża na terenie Stalowej Woli z dnia 7 stycznia 2004 roku,
3)  pismem Ministra Finansów Nr ST-3-4820/5/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku,
4)  porozumieniem Nr TI/50/1/03 z dnia 16.07.2003r.  z MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych      o kwotę  44.933,- zł.
poprzez zwiększenie o kwotę 61.854,- zł.
w następujących działach:
 
dział 600 ? Transport i łączność        o kwotę  33.945,- zł.
rozdz. 60004 ? Lokalny transport zbiorowy o kwotę  33.945,- zł.
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów   o kwotę  33.945,- zł.
 
 
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
    i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        o kwotę    1.839,- zł.
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
    jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   o kwotę      1.839,- zł.
 
  § 0460 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej    o kwotę      1.839,- zł.
 
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      o kwotę  26.070,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność           o kwotę  26.070,- zł.
  § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów         o kwotę  26.070,- zł.
poprzez zmniejszenie o kwotę 16.921,- zł.:
dział 758 ? Różne rozliczenia        o kwotę  16.921,- zł.
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
   samorządu terytorialnego      o kwotę  16.921,- zł.
 
  § 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwowe    o kwotę  16.921,- zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych      o kwotę  44.933,- zł.
poprzez zwiększenie o kwotę  155.374,- zł.
dział 801 ? Oświata i wychowanie          o kwotę    155.374,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola          o kwotę      9.300,- zł.
  § 4270 ? Zakup usług remontowych           o kwotę      1.300,- zł.
z przeznaczeniem na remont przewodu spalinowego w kominie w Przedszkolu Nr 1 
w Stalowej Woli
 
  § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 8.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do Przedszkola Integracyjnego Nr 12 w Stalowej Woli.
 
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność          o kwotę    146.074,- zł.
  § 4270 ? Zakup usług pozostałych       o kwotę    146.074,- zł.
z przeznaczeniem na udział własny do wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w 2004 roku z tytułu remontów w obiektach szkolnych.
 
poprzez zmniejszenie o kwotę 110.441,- zł.
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę   110.441,- zł.
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg         o kwotę   110.441,- zł.
    § 4260 ? Zakup energii    o kwotę   110.441,- zł.
 
 
3. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami    o kwotę  1.201,- zł.
poprzez zmniejszenie:
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę  1.201,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę  1.201,- zł.
    § 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne       o kwotę  1.201,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli
 
poprzez zwiększenie:
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza         o kwotę  1.201,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne                 o kwotę  1.201,- zł.
    § 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne  o kwotę  1.201,- zł.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 09:55:08
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 09:55:08

Rejestr zmian

Oglądano 846 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl