Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 19:08


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXVI/366/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVI/366/04

Uchwała Nr XXVI/366/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz zgodnie z:
1) pismem Nr ST3-4820-22/2004 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004 roku,
2) umową Nr 616/2004 na dofinansowanie budowy ? rozbudowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Województwem Podkarpackim z dnia 4 czerwca 2004 roku.
3) decyzją Nr 35 z dnia 09.06.2004 r. Wojewody Podkarpackiego,
4) decyzją Nr 37 z dnia 21.06.2004 r. Wojewody Podkarpackiego,

 

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 69.184,- zł.
w następujących działach:

 dział 758 ? Różne rozliczenia o kwotę   6.689,- zł.
rozdz. 75805 ? Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę   6.689,- zł.
 § 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę   6.689,- zł.

 
dział 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę 54.660,- zł.

rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe   o kwotę 38.660,- zł.
§ 2010 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o kwotę 38.660,- zł.

rozdz. 80110 ? Gimnazja    o kwotę 16.000,- zł.
§ 6260 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych
  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  jednostek sektora finansów publicznych   o kwotę 16.000,- zł.


dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę    7.835,- zł
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów o kwotę    7.835,- zł
§ 2030 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych  zadań bieżących gmin    o kwotę    7.835,- zł


2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 204.943,- zł.
w następujących działach:
dział 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę 197.108,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe o kwotę 117.322,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę   29.774,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę 5.356,- zł
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy   o kwotę    730,- zł
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę    400,- zł.
§ 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  o kwotę 2.400,- zł
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli na realizację ?Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce?.

§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę    3.662,- zł.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli  na zakup stolików
i krzeseł do pracowni internetowej.

§ 4260 ? Zakup energii    o kwotę   75.000,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli.

rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę   76.000,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii    o kwotę   60.000,- zł.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę   16.000,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie: ?Przystosowanie obiektu szkolnego do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkole w klasach integracyjnych od 3 lat? realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli.

rozdz. 80120 ? Licea ogólnokształcące  o kwotę    3.786,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii   o kwotę    3.786,- zł.
w Liceum Samorządowym w Stalowej Woli.

dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę    7.835,- zł
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów  o kwotę    7.835,- zł
§ 3240 ? Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę    7.835,- zł

z przeznaczeniem na  sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej
za okres I-VI.2004 r w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.


3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych   o kwotę   135.759,- zł.
w następujących działach:
dział 801 ? Oświata i wychowanie   o kwotę  3.786,- zł.
rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę  3.786,- zł.
§ 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne    o kwotę  3.786,- zł.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.

dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę 6.275,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne    o kwotę 6.275,- zł.
§ 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne   o kwotę 6.275,- zł.
w następujących jednostkach:
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1   - 2.141,- zł.
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2   -    3,- zł.
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3   - 3.662,- zł.
Gimnazjum Nr 1   -    371,- zł.
Gimnazjum Nr 3   -  98,- zł.

dział 926 ? Kultura fizyczna i sport    o kwotę 125.698,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej o kwotę 125.698,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę 125.698,- zł.

4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej    na kwotę   13.000,- zł.

poprzez zmniejszenie:

działu 758 ? Różne rozliczenia   o kwotę  13.000,- zł
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę  13.000,- zł
§ 4810 ? Rezerwy  o kwotę  13.000,- zł

poprzez zwiększenie:

działu 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  13.000,- zł
rozdz. 85311 ? Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
  niepełnosprawnych   o kwotę  13.000,- zł

§ 6620 ? Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
   i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
   porozumień między jednostkami samorządu
   terytorialnego   o kwotę  13.000,- zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepłnosprawnej ?Szansa? w Stalowej Woli.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 10:04:44
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 10:04:44

Rejestr zmian

Oglądano 938 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl