Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2021, Poniedziałek, 08:42


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr I / 745 / 06
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr I / 745 / 06

Zarządzenie Nr I / 745 / 06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 2 stycznia 2006 r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.   Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art.25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ), w związku z Uchwałą Nr XLVIII / 683 / 05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje :
 

  § 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. :
 
? pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób :
a) ZADANIE I pn. " Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i rozdawnictwo żywności, środków chemicznych i odzieży." 
b) ZADANIE II pn. " Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i udzielanie pomocy osobom bezdomnym."
c) ZADANIE III pn. " Pomoc społeczna poprzez promocję honorowego krwiodawstwa."
 
2. Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert    przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe działania  w zakresie polityki społecznej, rozdział  85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacje celowe z budżetu na   finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ).   
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o  głoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego  portalu internetowego ( www.stalowawola.bip.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 13:00:02
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 13:00:02

Rejestr zmian

Oglądano 729 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl