Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2021, Poniedziałek, 08:41


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/810/06 z dn.21.04.2006r.
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/810/06 z dn.21.04.2006r.

Zarządzenie Nr I / 810 / 06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 21 kwietnia 2006 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami ) oraz Uchwały Nr XLVIII / 683 / 05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

   Prezydent Miasta Stalowa Wola 
   zarządza co następuje:

§ 1

1.Realizacja zadania publicznego pn. ? Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD)? powierzona zostanie Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju BATNA w Stalowej Woli ul. Okulickiego 125 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł.


2.Realizacja zadania publicznego pn. ? Promocja zdrowego stylu życia? powierzona zostanie Stowarzyszeniu Ruchu Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA w Nisku ul. Słowackiego 4a/5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł.


3.Realizacja zadania publicznego pn. ? Uaktywnienie osób niepełnosprawnych ruchowo, walka z niemocą i brakiem perspektyw egzystowania w społeczeństwie ( rajd )? powierzona zostanie Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SONIR w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 4.000,- zł.


4.Realizacja zadania publicznego pn. ? Działania zmierzające do aktywnego uczestnictwa w życiu osób dotkniętych osteoporozą? powierzona zostanie Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 16.000,- zł.


5.Realizacja zadania publicznego pn. ? Świetlica terapeutyczna dla niepełnosprawnych ruchowo? powierzona zostanie Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57   wraz  z  udzieleniem wsparcia w kwocie 11.000,- zł.


6.Realizacja zadania publicznego pn. ? Punkt konsultacyjny dla uczniów autystycznych? powierzona zostanie Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski NADZIEJA w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 5.000,- zł.


7.Realizacja zadania publicznego pn. ? Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży? powierzona zostanie dwom Stowarzyszeniom:
1) Katolickiemu Klubowi Sportowemu ? VICTORIA? w Stalowej Woli ul.Kś. J. Popiełuszki 4 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 15.000,- zł,
2) Międzyszkolnemu Klubowi Lekkoatletycznemu ? SPARTA? w Stalowej Woli ul. Staszica 2 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 15.000,- zł.


8.Realizacja zadania publicznego pn. ? Kalendarium imprez kulturalnych? powierzona zostanie Stalowowolskiemu Towarzystwu Kulturalnemu w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 10.000,- zł.

 § 2

Środki finansowe na udzielenie wsparcia pochodzą z działu 853 ? pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

 § 3

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 11:32:55
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 11:32:55

Rejestr zmian

Oglądano 721 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl