Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2021, Poniedziałek, 01:48


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/ 813 /06
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/ 813 /06

Zarządzenie Nr I/ 813 /06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr XLVIII/683/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Prezydent Miasta Stalowej Woli

zarządza, co następuje:


§ 1

   1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze zwiększania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:
  * Zadanie 1 ? ?Prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Hutnik?;
  * Zadanie 2 ? ?Obóz terapeutyczny dla młodzieży z rodzin wieloproblemowych, zagrożonej demoralizacją i uzależnieniami?;
  * Zadanie 3 - ?Program profilaktyczny BEZPIECZNIE W SIECI?;
  * Zadanie 4 ? ?Profilaktyczny program środowiskowy dla społeczności lokalnej?;
  * Zadania 5 - ?Zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej?;
  *  Zadanie 6 - ?Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii?.

   2.   Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85153 ? Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

   3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.stalowawola.bip.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Załącznik nr 1 (plik .pdf) - Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 (plik .pdf)  - Oferta realizacji zadania publicznego.     Załącznik 2 (plik .doc)

Załącznik nr 3 (plik .pdf) - Wzór umowy.  Załącznik 3 (plik .doc)

Załącznik nr 4 (plik .pdf) - Wzór sprawozdania.   Załącznik 4 (plik .doc)


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogoszenieokonkursie.pdfPlik PDF 132.67 Kb
2. Zaacznik2.pdfPlik PDF 41.17 Kb
3. Zacznik1.pdfPlik PDF 45.11 Kb
4. Zal1oferta.docPlik DOC 95.50 Kb
5. Zal2wzorumow.docPlik DOC 48.50 Kb
6. zal3spraw.docPlik DOC 86.00 Kb
7. Zaspraw.pdfPlik PDF 50.46 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 11:11:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 11:11:56

Rejestr zmian

Oglądano 741 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl